jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาการและอาการแสดงของครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นในระยะเริ่มแรกหรือในรายที่ไม่รุนแรงอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ์ทั่วๆไป การเรียนรู้ถึงอาการของครรภ์เป็นพิษจะทำให้ผู้ตั้งครรภ์ตระหนักถึงโรคนี้อาการของครรภ์เป็นพิษ

อาการของครรภ์เป็นพิษ


ไม่มีอาการ

แม้ว่าครรภ์เป็นพิษจะเป็นโรคที่อาจจะทำอันตรายให้กับแม่และทารก แต่บางท่านอาจจะไม่มีอาการ หรือมีอาการเหมือนคนตั้งครรภ์ปกติ บางท่านครรภ์เป็นพิษแพทย์ให้นอนโรงพยาบาลแต่ผู้ป่วยไม่ยอมนอนเนื่องจากไม่มีอาการ ความดันโลหิตสูงจะเป็นสิ่งตรวจพบที่สำคัญซึ่งผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะไม่มีอาการเตือนว่าความดันโลหิตเริ่มสูง ดังนั้นสตรีที่ตั้งครรภ์รวมทั้งญาติจะต้องเฝ้าระวัง

จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มม ปรอทโดยวัดสองครั้งห่างกัน 6 ชั่วโมงหากเกิน 140/90 มม ปรอทก็จัดว่าความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีความดันตัวล่างเพิ่มขึ้น 15 มม ปรอท หรือตัวบนเพิ่มขึ้น 30 มม ปรอท ทั้งสองกรณีจะต้องติดตามใกล้ชิด และติดตามอาการอื่น

ข้อต้องปฏิบัติ

ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ

การตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะจะเป็นตัวบอกว่าเป็นโรคครรภ์เป็นพิษ แพทย์บางท่านอาจจะเก็บปัสสาวะตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อหาปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ

 บวมหลังเท้า

บวมคนท้องทั่วไปอาจจะมีอาการบวมที่เท้าโดยไม่สามารถใส่รองเท้าได้ ให้สังเกตมือ ใบหน้า ขอบตาว่าบวมหรือไม่

ข้อปฏิบัติ

หากสงสัยว่าหน้ากลม มือบวมให้หาภาพถ่ายเก่ามาเปรียบเทียบ หรืออาจจะกดที่หลังเท้าจะพบว่ามีรอยบุ๋ม

น้ำหนักเกิน

การที่น้ำหนักเกิน 1 กิโลกรัมต่อสัปดาห์จะบ่งบอกว่าเป็นครรภ์เป็นพิษ เนื่องจากน้ำและเกลือไม่ได้ถูกขับออกทางไต

ข้อควรปฏิบัติ

คลื่นไส้อาเจียน

อาการคลื่นไส้อาเจียนสำหรับการแพ้ท้องจะหายไปในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนช่วงกลางของการตั้งครรภ์ให้สงสัยว่าจะเกิดอาการครรภ์เป็นพิษ

ข้อปฏิบัติ

หากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะช่วงกลางของการตั้งครรภ์ให้ปรึกษาแพทย์

ปวดท้องและปวดไหล่

หากมีอาการปวดบริเวณลิมปี่ หรือเจ็บชายโครงข้างขวา เกิดจากตับโตจะมีอาการเจ็บแน่นๆบริเวณลิมปี่และร้าวไปไหล่ข้างขวา เวลานอนหรือหายใจลึกๆจะปวดมากขึ้น

ข้อปฏิบัติ

หากอาการไม่ดีขึ้นให้ปรึกษาแพทย์

ปวดหลัง

ผู้ที่ตั้งครรภ์ก็มีอาการปวดหลัง สำหรับผู้ที่เป็นครรภ์เป็นพิษปวดหลังจะเกิดจากตับโต ดังนั้นหากมีอาการปวดหลังร่วมกับอาการอาการของครรภ์เป็นพิษก็สงสัยว่าครรภ์เป็นพิษ

ปวดศีรษะ

ปวดตุ๊บ ปวดแน่นๆ อาการปวดศีรษะเหมือนปวดศีรษะไมเกรน หากรับประทานยาแก้ปวดแล้วยังไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ที่ดูแลท่าน

การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น

การเปลี่ยนแปลงการมองเห็นเป็นอาการที่สำคัญของผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษ เนื่องจากอาจจะเกิดจากสมองบวม หรือสมองได้รับการกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงที่พบได้บ่อยได้แก่ ตาบอดชั่วขณะ ตาเห็นแสงเหมือแสงฟ้าแลบ แพ้แสงจ้า ตามัว

ข้อปฏิบัติ

หากมีอาการทางสายตาต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านทันที

อาการพบบ่อยของครรภ์เป็นพิษ คือ

เมื่อตั้งครรภ์ และมีอาการดังต่อไปนี้ ควรรีบพบแพทย์ หรือรีบพบแพทย์ก่อนวันนัด คือ

สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย ผู้ที่เสี่ยง การรักษา โรคแทรกซ้อน ครรภ์เป้นพิษ

เพิ่มเพื่อน