การวินิจฉัยโรคหอบหืด

แพทย์จะวินิจฉัยโดยอาศัยประวัติการตรวจร่างกายและการตรวจสมรรถภาพปอด

เมื่อไรจึงจะสงสัยว่าเป็นโรคหอบหืด

หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อการตรวจ Spirometry เพื่อการวินิจฉัยว่าเป็นหอบหืดหรือไม่

 1. มีประวัติ ไอแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงดังหวีดและหอบเป็นๆหายๆ
 2. มีอาการหอบหืดเกิดขึ้นทันที่เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น และอาการดังกล่าวจะหายไปได้เอง หรือหายไปเมื่อได้ยาขยายหลอดลม
 3. ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาจะมีหอบหืดเกิดขึ้นหรือเป็นมากขึ้นในเวลากลางคืน
 4. มีประวัตผื่นคัน อาการคันและอักเสบของเยื่อบุตา อาการคัดจมูกเรื้อรังหรืออาการจาม 
 5. มีประวัติหอบหืดในครอบครัว

อาการหอบหืดจะเกิดหรือเป็นมากขึ้นในภาวะดังต่อไปนี้

 • หลังออกกำลังกาย
 • เป็นไข้หวัด
 • ควันบุหรี่
 • เกศรดอกไม้
 • รังแคสัตว์
 • ฝุ่นจากหมอน พรม ผ้าห่ม
 • อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
 • อารมณ์ผันผวน
 • สารเคมีเช่นกลิ่นสี spray
 • ยา เช่น Aspirin

การตรวจวินิจฉัยโรคหอบหืด 

แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายซึ่งจะแตกต่างในแต่ละราย อาจจะตรวจไม่พบอะไรในขณะที่ปลอดอาการ ในขณะที่เกิดอาการหอบหืดจะตรวจได้ยินเสียงหวีด แพทย์จะซักประวัติต่างดังนี้

 • ประวัติการเจ็บปวดในอดีตโดยเฉพาะประวัติการเป็นโรคปอด หรือไอเรื้อรัง
 • ประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวโดยเฉพาะโรคหอบหืด
 • อาการที่เป็น ความถี่ ความรุนแรง และการบรรเทาด้วยยาอะไร
 • ประวัติภูมิแพ้ของตัวเอง และครอบครัว
 • ประวัติของสิ่งที่มากระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืด เช่นสถานที่ อากาศ สิ่งของ สัตว์เลี้ยง
 • ประวัติการตรวจสมรรถภาพของปอด

ภาวะอื่นๆที่พบร่วมกับโรคหอบหืด

 • อาการภูมิแพ้
 • อาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไซนัสอักเสบ
 • การที่มีภาวะกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อน gastroesophageal reflux disease

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สำคัญ ได้แก่ การวัดการอุดกั้นของทางเดินหายใจด้วยเครื่อง spirometry เช่นการวัด FEV1 [force expiratory volume in one minute] หรือวัดเครื่อง peak flow meter เพื่อวัด PEF [peak expiratory flow]  แพทย์อาจวัดค่าผันผวนของ PEFที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัน เช่น เช้า กลางวัน เย็น ในระยะเวลา1-2 สัปดาห์ ถ้ามีความผันผวนของค่าสูงสุดและต่ำสุดมากกว่าร้อยละ20 ถือว่าเป็นหอบหืด

Spirometry

                           ค่าผันผวน=(PEFสูงสุด-PEFต่ำ)*100)หารด้วย(PEFสูงสุด-PEFต่ำ)/2

FEV1 คือการวัดความเร็วของลมที่เป่าออกมาอย่างแรงที่เวลา 1 วินาที นับตั้งแต่เริ่มเป่า

การวินิจฉัยโรคหอบหืด การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจ Peak flow rate

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน