คุณต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนพบแพทย์

เพื่อให้แพทย์ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนรักษา ผู้ป่วยควรรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานแพทย์

 1. สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณมีอาการแน่นหน้าอก ไอ หายใจมีเสียงดังหวีดกี่วัน______________
 2. เดือนที่ผ่านมาคุณมีอาการแน่นหน้าอก ไอ หายใจมีเสียงดังหวีดกี่คืน______________
 3. ได้ตรวจสมรรถภาพปอด PEF หรือไม่     ได้       ไม่ได้
 4. ถ้าได้ตรวจตามข้อ3กรุณานำผลติดตัวไปด้วย
 5. สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องหยุดงานหรือหยุดเรียนเพราะหอบหืดกี่วัน
 6. ตั้งแต่พบแพทย์คราวทีแล้วหอบทั้งหมดกี่ครั้ง
 7. ตั้งแต่พบแพทย์คราวทีแล้วเคยเข้าโรงพยาบาลเพราะหอบฉับพลันหรือไม่
 8. คุณพ่นยาขยายหลอดลม [short-acting inhaled beta2-agonist]จำนวนกี่ครั้งต่อวัน
 9. เดือนที่ผ่านมาใช้ยาพ่นขยายหลอดลม[short-acting inhaled beta2-agonist]ไปกี่หลอด
 10. คำถามสำหรับปรึกษาแพทย์______________________________________
 11. โรคหอบหืดของคุณอยู่ในสภาพ                   ดี     พอใช้       ต้องปรับปรุง

กลับไปหน้าแรก

เพิ่มเพื่อน

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรังโรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ