หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน


โรคหอบหืดกลางคืน และหอบหืดขณะออกกำลังกาย

เราสามารถโรคหอบหืดในภาวะพิเศษต่างๆได้ดังนี้

โรคหอบหืดกลางคืน Nocturnal asthma 

โรคหอบหืดมักจะหอบในตอนกลางคืน ผู้ป่วยทีหอบกลางคืนหรือกำลังจะหลับเราเรียก Nocturnal asthma หากท่านมีอาการนี้ควรแจ้งแพทย์ที่รักษาท่าน แพทย์อาจจะปรับยาที่ให้เพื่อคุมอาการหอบหืดในเวลากลางวันให้ดี ซึ่งจะส่งผลให้อาการหอบเวลากลางคืนดีขึ้น หรือแพทย์อาจจะให้ยาชนิดใหม่ เช่น short acting beta-agonist แต่ถ้าต้องพ่นบ่อยในแต่ละคืนแพทย์จะให้ long acting beta-agonist แทน

หอบหืดขณะออกกำลังกายExercise-induced asthma 

การออกกำลังกายทำให้เกิดอาการหอบหืดเรียก exercise-induced asthma ถ้าอาการไม่มากให้พ่น beta-agonist พ่นก่อนออกกำลัง 15-30 นาทีจะป้องกันได้ 45 นาที ถ้าใช้ long acting beta-agonist ก่อนออกกำลัง 30-60 นาที่จะคุมได้ 12 ชั่วโมง หรือใช้ Cromolyn พ่นก่อนออกกำลังกาย 15 นาทีจะคุมได้ 2-4 ชั่วโมง

ถ้าการออกกำลังกายทำให้ท่านหอบมากควรได้รับยาพ่น steroid พ่นทุกวัน

Asthma during pregnancy

เมื่อผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดแล้วตั้งครรภ์การรักษาหอบหืดจะมีผลเสียน้อยกว่าการไม่รักษา เนื่องจากผลข้างเคียงของยามีน้อย การตั้งครรภ์อาจจะทำให้ผู้ป่วยหอบหืดอาการดีขึ้น แย่ลง หรือคงที่แล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคน ขณะตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นทั้งหลาย

เพิ่มเพื่อน

 

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรังโรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ