หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน


ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอาการดังต่อไปนี้ควรพบแพทย์ทันที

  1. ไม่ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลมทันที หรืออาการเป็นอีกหลังการรักษา3ชั่วโมง
  2. หลังให้ steroid 2-6 ชั่วโมง อาการยังไม่ดีขึ้น
  3. ผู้ป่วยอาการแย่ลง

อาการเตือนว่าหอบหืดจะรุนแรงแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน และเป็นการยากที่จะบอกอาการเตือน ท่านลองเลือกอาการเตือนสัก 3 อาการ หากท่านมีอาการดังกล่าวให้ปฏิบัติตามแผนการรักษาโดยทันทีอาการต่างๆได้แก่

ผู้ป่วยคนไหนที่ควรอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษา


ผู้ป่วยคนไหนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหืด

ผู้ป่วยที่มีประวัติดังต่อไปนี้หากเกิดอาการหอบหืดขึ้นมา พบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหอบหืดสูงมาก ควรจะพักรักษาในโรงพยาบาล

เพิ่มเพื่อน

 

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง