หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน


ยาพ่นขยายหลอดลมรักษาหอบหืด

ท่านผู้อ่านที่เป็นหอบหืดต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของยา และข้อบ่งชี้ในการใช้ยา ยารักษาหอบหือแบ่งเป็น2ประเภทคือ

1Long-Term Control medications 

หรือที่เรียกว่า Controller หรือเป็นยาที่ป้องกันอาการหอบหืด เป็นยาที่ควบคุมโรคระยะยาวหรือยาที่ใช้รักษาโรค เป็นยาที่ต้องได้รับทุกวันเพื่อลดการอักเสบของผนังหลอดลมให้ผลการรักษาได้ดี เป็นยาที่จำเป็นในโรคหอบหืดเรื้อรั้งตั้งแต่ขั้น2ขึ้นไปได้แก่

ในการเลือกใช้ยาแพทย์จะพิจารณาตามความรุนแรงของโรค ปัญหาที่เกิดคือผู้ป่วยมักจะซื้อยากินเอง และนิยมยาในกลุ่มQuick-relief medications ซึ่งทำให้บรรเทาอาการหอบ แต่ไม่ได้รักษาโรค ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์

 กลับไปหน้าแรก

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน