การประเมินโรคหอบหืดด้วยตัวเอง

จากตารางที่จะนำเสนอต่อไปนี้ท่านผู้อ่านสามารถกรอกอาการ และความรุนแรงของโรคหอบหืดรวมทั้งชนิดของยาที่ใช้และความถี่ของยาที่ใช้ แพทย์จะใช้ประโยชน์จากตารางนี้เพื่อปรับแผนการรักษาโรคหอบหืด

ชื่อ                                      นามสกุล                               วันที่นัด            เดือน                   พศ

วันที่ หายใจหวีด ไอ นอนหลับ กิจกรรม PEF

เช้า

PEF

บ่าย

beta2-agonist
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

หายใจหวีด  0=ไม่มี      1=มีบางครั้ง           2=มีปานกลาง                  3=มีมาก

ไอ            0=ไม่มี       1=มีบางครั้ง           2=มีปานกลาง                 3=ไอตลอด

นอน      0=หลับสบาย 1=หลับสบายแต่ไอบางครั้ง     2=หอบต้องตื่น2-3ครั้งต่อคืน   3=หอบตลอดคืน

กิจกรรม    0=ทำงานได้         1=ขึ้นบันไดได้     2=เดินได้ไม่หอบ        3=ต้องหยุดงาน

สำหรับยาพ่น beta2-agonistให้กรอกจำนวนครั้งที่พ่น

 กลับไปหน้าแรก

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ