jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

แพ้เกสรดอกไม้

สิ่งที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้นอกบ้านได้แก่เกสรดอกไม้ Pollen

ฝุ่น ดอกหญ้า เชื้อรา รวมทั้งรังแคจากสัตว์เลี้ยง การป้องกันการแพ้่เกสรดอกไม้ Pollen สามารถทำได้ โดยการปิดหน้าต่างช่วงที่มีเกสรดอกไม้มาก หรือติดเครื่องกรองอากาศ วิธีป้องกันการแพ้เกสรดอกไม้ได้แก่

 

 

โรคภูมิแพ้

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน