การลดไรฝุ่นในบ้าน House dust mite


ไรฝุ่นสามารถทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ ไรฝุ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ที่พบในบ้าน ไรฝุ่นเป็นสัตว์ใกล้เคียงกับแมลงมุม  มีแปดขา ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าพบไรฝุ่นมากในที่มีความชื้นสูง สามารถแพร่พันธ์บนพื้น อาจจะอยู่รวมกับสะเก็ดรังแคสัตว์ เชื้อรา พบร่วมกับฝุ่นที่มาจากเสื่อ หมอน พรม ผ้าคลุมเตียง เสื้อผ้า ม่าน ตุ๊กตา


ไรฝุ่น

แม้ว่าบ้านจะสะอาดอย่างไรก็ไม่สามารถกำจัดไรฝุ่นได้หมด ควรจะให้ความสนใจสำหรับเด็กเล็ก เพราะหากได้รับสารภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคหอบหืด ควรจัดห้องให้ปลอดฝุ่นวิธีป้องกันไรฝุ่นทำได้ดังนี้  • เลือกอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ พลาสติก ไม่ควรใช้พวกพรหม ใช้มู่ลี่แทนผ้าม่าน
  • ไม่ควรใช้ผ้าห่มหรือที่นอนที่ทำจากขนสัตว์
  • หุ้มหมอน เตียง เสื่อด้วยผ้าคลุมป้องกันภูมิแพ้ซึ่งจะป้องกันไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้อื่นๆเล็ดรอดผ่านไปได้
  • ล้างปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียงทุกสัปดาห์โดยใช้น้ำร้อนมากกว่า 60 ํC และให้รีดผ้าปูที่นอนร้อนๆเพื่อฆ่าไรฝุ่น
  • ลดความชื้นของห้องนอนให้น้อยกว่า 50%โดยซ่อมแซมก๊อกน้ำที่รั่ว ความชื้นรอบบ้าน
  • นำพรมออกจากห้องนอน
  • ไม่ควรนำตุ๊กตาไว้ในห้องนอน ควรจะล้างทุกอาทิตย์ด้วยน้ำร้อน
  • เช็ดพื้นด้วยน้ำอย่างน้อยวันละครั้ง ไม่ควรใช้ผ้าแห้งเพราะจะมีไรฝุ่นอยู่
  • ให้ดูดฝุ่นทุกสัปดาห์
  • การใช้เครื่องกรองอากาศอาจจะช่วยลดปริมาณไรฝุ่นได้บ้าง แต่ต้องกำจัดฝุ่นดังได้กล่าวเบื้องต้น

โรคภูมิแพ้

การแพ้ฝุ่นหรือไรฝุ่น  

เพิ่มเพื่อน