ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

ยาลดน้ำตาล acarbose

ยารักษาเบาหวาน alfa-Glucosidase inhibitors

เป็นยาที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานโดยลดการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กส่วนต้น สามารถลด FPG ได้16-20 มก.% ลด HbA1c ได้ 0.59 % และลดน้ำตาลหลังอาหาร [post prandrial glucose] ได้ 51 มก.%

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • เกิดอาการแพ้ยา มีลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น คอ
 • ปวดกระเพาะอย่างมาก
 • มีจ้ำเลือด เลือดออกง่าย
 • คลื่นไส้อาเจียน คัน ปัสสาวะเข้ม อุจาระซีด ตัวเหลืองตาเหลือง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

 1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีระดับน้ำตาลสูงไม่มาก
 2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีระดับน้ำตาลหลังอาหารสูง
 3. ใช้ร่วมกับยาเม็ดลดน้ำตาลชนิดอื่น
 4. ใช้ร่วมกับอินซูลินในการรักษาเบาหวานชนิดที่1

วิธีการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

 • เริ่มต้นขนาดน้อยใช้เพียง 25 มก พร้อมอาหาร 3 มื้อ
 • ให้ปรับยาทุก 4 สัปดาห์ครั้งละ 25 มก โดยเจาะน้ำตาลหลังอาหาร 1 ชั่วโมง
 • ขนาดยาที่ใช้หากน้ำหนักน้อยกว่า 60 กิโลกรัมให้ 50 มก พร้อมอาหารวันละ 3 ครั้ง สำหรับผู้ที่น้ำหนักมากกว่า 60 กก ใช้ 100 มก พร้อมอาหารวันละ 3 ครั้ง

ผลข้างเคียงของยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

 1. ท้องอืด ท้องเดิน ปวดท้อง ควรเริ่มยาแต่น้อยเคี้ยวพร้อมอาหาร
 2. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 3. ทำให้ตับอักเสบได้

เพื่อลดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารให้เริ่มยาขนาดน้อยที่สุด 25 มก. และเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆพร้อมอาหารมื้อที่รับประทานให้น้อยที่สุด ผู้ป่วยไตเสื่อมก็ไม่ควรใช้ยานี้

ข้อห้ามใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

 1. โรคทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ ลำไส้อักเสบ
 2. ไตเสื่อม
 3. เบาหวานชนิดที่หนึ่งที่ไม่ได้รับอินซูลิน
 4. ผู้ป่วยโรคตับแข็ง

ข้อระวังในการใช้ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด (acarbose)

ในปีแรกของการใช้ยาจะต้องติดตามการทำงานของตับทุก 3 เดือนโดยเฉพาะในรายที่ได้ยามากกว่า 50 มก วันละ 3 ครั้ง หากผลการตรวจเลือดผิดปกติจะต้องลดขนาดยา

ยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Glucobay 50/100   Basen 0.2/0.3

ยาลดน้ำตาล