ค่าน้ำตาลเฉลี่ย Glycohemoglobin HbA1c

การเจาะเลือดส่วนใหญ่จะเจาะหาน้ำตาลในเลือด ทั้งที่อดอาหาร 8 ชั่วโมง หรือหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง หรือเจาะแบบสุ่ม ผลเลือดจากการตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยวิธีนี้อาจจะมีค่าไม่คงที่เนื่องจากมีตัวแปรที่สำคัญคือ อาหาร การออกกำลังกาย

การตรวจ Glycohemoglobin เป็นการวัดปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน Glycohemoglobin เป็นภาวะที่น้ำตาลจับกับ hemoglobin ของเม็ดเลือดแดง คนปกติจะมีค่านี้อยู่ระหว่าง4 ถึง 6% ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีค่าสูงกว่านี้ประโยชน์ของค่านี้คือ

การเตรียมการเจาะเลือด

การตรวจนี้ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร สามารถเจาะเลือดเวลาไหนก็ได้

การแปลผลเลือด

Glycohemoglobin A1c
ค่าปกติ

น้อยกว่า 5.7%

ภาวะเสี่ยงต่อเบาหวาน Prediabetes

5.7%-6.4%

โรคเบาหวาน

มากกว่า 6.5%

หากผลเลือดท่านอยู่ในช่วงภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ท่านจะต้องดูแลตัวเองเหมือนโรคเบาหวาน หากผลเลือดท่านเป็นโรคเบาหวานท่านจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรักษา

นอกจากนั้นค่าผลเลือดน้ำตาลเฉลี่ย HbA1c ยังประเมินค่าน้ำตาลในเลือดดังตารางข้างล่าง

A1c and estimated average glucose
A1c % ค่าน้ำตาลในกระแสเลือด plasmaglucose (mg/dL) Estimated average plasma glucose (mmol/L)
6%

126

7.0

7%

154

8.6

8%

183

10.2

9%

212

11.8

10%

240

13.4

11%

269

14.9

12%

298

16.5


A1cสำหรับเด็ก
Age A1c %
เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี น้อยกว่า 8.5%
เด็กอายุ 6-12 ปี น้อยกว่า 8%
อายุ 13-19 ปี น้อยกว่า 7.5%

ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสูงกว่าปกติ

แสดงว่าคุณคุมน้ำตาลไม่ดีในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุมีมากมาย เช่นการคุมอาหาร การขาดการออกกำลังกาย การติดเชื้อ ยาบางประเภท

ข้อแนะนำ

น้ำตาล น้ำตาลหลังอดอาหาร8ชั่วโมง น้ำตาลหลังจากรับประทานอาหาร2ชั่วโมง การทดOGTT

เอกสารอ้างอิง

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน