การเจาะเยื่อแก้วหูและใส่ท่อระบาย Tympanostomy tubes

การเจาะเยื่อแก้วหูและใส่ท่อระบายจะทำกับเด็กที่ป่วยด้วยหูชั้นกลางอักเสบ และมีน้ำในหูชั้นกลางโดยเฉพาะทำให้การได้ยินลดลง และมีปัญหาเรื่องการพูด หรือในกรณีที่เด็กมีการติดเชื้อของหูชั้นกลางบ่อย

การเจาะเยื่อแก้หูเพื่อระบายน้ำในหูชั้นกลาง และใส่ท่อเพื่อระบายน้ำ วิธีการทำจะให้ยานอนหลับ ยาแก้ปวด กับเด็ก แพทย์จะกรีดแผลเล็กๆที่เยื่อแก้หู และดูดเอาน้ำออกจากหูชั้นกลาง หลังจากนั้นจึงใส่ท่อเพื่อระบายน้ำหรือหนองที่จะมีขึ้นในภายหลัง ท่อนี้อาจจะทำจากโลหะหรือพลาสติก ท่อนี้จะเป็นการระบายน้ำ และอากาศ ท่อนี้จะหลุดใน 6-12 เดือน บางรายอาจจะจำเป็นต้องเอาออก รูที่เยื่อแก้วหูจะปิดเอง

ข้อบ่งชี้ในการเจาะเยื่อแก้วหูและใส่ท่อระบาย

 • โรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง ที่ไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือมีการอักเสบของหูชั้นกลางเรื้อรังข้างเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
 • มีการกลับเป็นซ้ำของหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันอย่างน้อย 3 ครั้งในระยะเวลา 6 เดือน หรือ 4 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
 • มีการกลับเป็นซ้ำของหูชั้นกลางอักเสบและมีน้ำในหู
 • มีปัญหาเรื่องการได้ยิน และส่งผลต่อการพัฒนาการพูด
 • หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาปฏิติชีวนะ
 • หูชั้นกลางอักเสบ และมีการแตกของเยื่อแก้หู

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

แพทย์ที่ดูและจะซักประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการแพ้ยา ประวัติการใช้ยา โรคประจำตัว การทดสอบการได้ยิน

 • ให้เด็กงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนหรือตามแพทย์สั่ง
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 • ให้ไปพบแพทย์ตามนัด

หลังผ่าตัดหากเด็กรู้สึกตัวดีแพทย์จะอนุญาติให้กลับบ้านได้

ขั้นตอนการผ่าตัด คลิกดูภาพและวิดีโอ

การดมยาสลบ

แพทย์มักจะให้ยาสลบดังนั้นในขณะผ่าตัดเด็กจะไม่รู้สึกตัว ระวังผ่าตัดจะมีการติดตามการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ออกซิเจนในเลือด

การผ่าตัด

การผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที

 • แพทย์จะกรีดแผลเล็กๆที่เยื่อแก้วหู
 • ใช้ท่อดูน้ำในหูชั้นกลางออก
 • หลังจากนั้นจึงใส่ท่อระบายที่เยื่อแก้วหู

หลักผ่าตัดจะนำเด็กไปยังห้องพักฟื้นเพื่อเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด หากเด็กตื่นดี และไม่มีภาวะแทรกซ้อนจึงให้เด็กกลับบ้านได้ หลังจากผ่า 24 ชั่วโมงเด็กจะมีกิจกรรมตามปกติ

จะกลับมาพบแพทย์เมื่อไร

 • ตามแพทย์นัด
 • มีหนองหรือเลือดออก
 • ปวดหู
 • มีปัญหาเรื่องการได้ยิน การทรงตัว

ผลการผ่าตัด

หลังจากผ่าตัดแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการ

 • มีการติดเชื้อของหูชั้นกลางลดลง
 • หายจากการติดเชื้อเร็วขึ้น
 • การได้ยินดีขึ้น
 • การพัฒนาการพูดดีขึ้น

หน้าที่ของท่อยูสเตเชียน

โรคแทรกซ้อนจากการทำเจาะหูและใสท่อระบาย

 • มีเลือดออกและการติดเชื้อ
 • มีน้ำไหลออกจากหูอย่างต่อเนื่อง
 • ท่อระบายอุดตันจากหนอง หรือเยื่อเมือก
 • พังผืดที่เยื่อแก้วหู
 • ท่อหลุดก่อนกำหนด
 • เยื่อแก้หูไม่ปิด
หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน