jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบ

 

สาเหตุจากตัวผู้ป่วย

สาเหตุด้านตัวเชื้อโรค

สาเหตุเชื้อไวรัส

สาเหตุด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ

หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน