สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบ

 

สาเหตุจากตัวผู้ป่วย

 • ภูมิคุ้มกัน ทารกหรือเด็กจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย เช่น โรคเยื่อบุจมูกอักเสบเฉียบพลัน (acute rhinitis) หรือโรคหวัด (common cold), โรคไซนัสอักเสบ (rhinosinusitis), โรคต่อมอดีนอยด์อักเสบ (adenoiditis) หรือผู้ที่มีโรคแล้วทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่นโรคเอดส์ เบาหวาน มะเร็ง สิ่งเหล่าจะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
 • โรคทางพันธุกรรมบางโรค
 • มีความผิดปกติเกี่ยวกับโครงสร้างเช่น ปากแหว่ง เพดานโว่ จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดการติดเชื้อ
 • ท่อยูสเตเชียนของเด็กสั้นกว่าท่อยูสเตเชียนของผู้ใหญ่ ทำให้เชื้อโรคจากจมูก เข้าสู่หูชั้นกลางของเด็กได้ง่ายกว่าในผู้ใหญ่
 • มีการทำงานของท่อ ยูสเตเชียน eustachian tube (ET) dysfunction ผิดปกติ
 • ขาดวิตามินเอ
 • โรคอ้วน

สาเหตุด้านตัวเชื้อโรค

 • เชื้อแบคทีเรีย
 • เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อบ่อยที่สุดได้แก่ Streptococcus pneumoniae,  nontypeable Haemophilus influenzae และ  Moraxella catarrhalis ตามลำดับพบว่าเป็นสาเหตุประมาณร้อยละ 95
 • เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบเชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่เชื้อ รูปแท่งติดสีน้ำเงิน gram-negative bacilli เช่นเชื้อ ,Escherichia coli, Klebsiella species, and Pseudomonas aeruginosa
 • สำหรับหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรัง chronic suppurative OM เชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่ P aeruginosa, S aureus, Corynebacteriumspecies, and Klebsiella pneumoniae

สาเหตุเชื้อไวรัส

 • เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุได้แก่ respiratory syncytial virus (RSV)

สาเหตุด้านสิ่งแวดล้อม

 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบลงได้ร้อยละ 13 และจะยังคงส่งผลดีต่อไปอีก 12 เดือน หลังจากหย่านม
 • เด็กที่เกิดในครอบครัวที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบ
 • เด็กในสถานเลี้ยงดู หรืออนุบาลจะมีความเสี่ยงในการเกิดติดเชื้อของหูชั้นกลาง
 • เด็กที่เกิดในครอบครัวที่เศรษฐานะไม่ดีจะเสี่ยงต่อการเกิดหูชั้นกลางอักเสบ
 • นอกจากนั้น การสั่งน้ำมูกแรงๆ, การดำน้ำ, การว่ายน้ำขณะที่มีการอักเสบในโพรงจมูก หรือโพรงหลังจมูก จะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อในหูชั้นกลางง่ายขึ้น

ผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ

 • อายุ เด็กๆจะเสี่ยงต่อการเกิดหูชั้นกลางอักเสบ
 • ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
 • ผู้ที่มีความพิการบริเวณใบหน้า
 • ผู้ที่อยู่ในส่งแวดล้อมไม่ดี เช่นมีฝุ่น ควัน หรือสารระคายเคืองหลอดลม
 • ครอบครัวที่มีประวัติหูชั้นกลางอักเสบ
 • ผู้ที่เป็นกรดไหลย้อน
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี
 • เด็กที่ไม่ได้ดื่มนมแม่
 • ผู้ที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ
หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน