การป้องกันโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน

การป้องกันโดยทั่วๆไป

การป้องกันหูชั้นกลางอักเสบทำได้โดยการทำให้ร่างกายแข็งแรงลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ เช่น เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ สัมผัสอากาศเย็นมากๆเช่นนอนเปิดแอร์เย็นเกินไป หรือนอนเป่าพัดลม สัมผัสอากาศที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเช่นร้อนเป็นเย็น เย็นเป็นร้อน ไปยังสถานที่คนมากทำให้มีโอกาศติดเชื้อเพิ่มขึ้น

การลดปัจจัยเสี่ยง

 • รักษาโรคภูมิแพ้
 • ไม่ให้เด็กดูดหัวนมเทียม
 • ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน
 • การดูแลเด็กที่ศูนย์เด็กเล็ก พบว่ากลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหูชั้นกลางอักเสบเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าเมื่อเทียบกับเด็กที่เลี้ยงเอง เนื่องจากเด็กจะติดเชื้อหวัดจากเพื่อน
 • หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ คุณพ่อหรือคุณแม่ไม่ควรจะสูบบุหรี่เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดหูชั้นกลางอักเสบแก่บุตรท่าน
 • การใช้จุกนมปลอมจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดหูชั้นกลางอักเสบ 1.6-3เท่า
 • ให้ลูกดื่มนมแม่อย่างน้อย 3 เดือนซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบลงได้
 • หมั่นออกกำลังกายแบบแอโรบิก อย่างน้อยวันละ 30 นาที  อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

การให้วัคซีน

การให้วัคซีนกับเชื้อโรคบางชนิดสามารถลดการเกิดหูชั้นกลางอักเสบวัคซีนที่นิยมให้คือ

 • การให้ภูมิคุ้มกันต่อเชือไวรัส RSV-IGIV ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • วัคซีนป้องกันเชื้อปอดบวม Pneumococcus vaccine
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza vaccine

 

หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน