หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ผลดีของการรักษาความดันโลหิต

ผลต่อหัวใจ

ผลต่อผนังหลอดเลือดและการเกิดหลอดเลือดแข็ง

สมอง

ผลต่อไต

เป้าหมายความดันสำหรับผู้ป่วยโรคไตอยู่ที่ความดันโลหิต 130/80 mmHg

การเกิดโรคเบาหวาน

กลับหน้าความดันโลหิตสูง

การวัดความดันโลหิต เมื่อไรจะรักษาความดันโลหิต