ทำไมต้องรักษาความดันโลหิตสูง


เนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการ แต่โรคความดันโลหิตสูงสามารถทำให้เกิดโรคแก่ร่างกาย เช่นทำให้หัวใจต้องทำงานหนักอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจวาย โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของโรคอัมพาต และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ผู้ที่ไม่ได้รักษาความดันโลหิตสูงจะมีผลดังนี้

การตรวจเพื่อยืนยันว่าเกิดโรคจากความดันโลหิตสูง

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง

Google
 

เพิ่มเพื่อน