jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่

หัวใจขาดเลือดจากเส้นเลือดหัวใจตีบ

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จะเกิดแบบเฉียบพลันและมีอาการมากซึ่งผู้ป่วยมักจะเข้าโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการช้าๆ ปวดไม่มากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าเป็นอาการของโรคหัวใจ ทำให้ผู้ป่วยไม่รีบตรวจรักษา อาการที่จะกล่าวเป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องทราบแน่นหน้าอกหากมีอาการดังกล่าวอย่ารีรอที่จะเรียกรถฉุกเฉินหรือรีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน อ่านเรื่องอาการเจ็บหน้าอก angina กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสัญญาณเตือนภัยของโรคอัมพาต

ท่านที่มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ท่านเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งหากเกิดที่หลอดเลือดในสมองจะทำให้ท่านมีโรคสมองขาดเลือด หรืออาจจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งบางท่านอาจจะมีอาการเตือน หากท่านมีอาการเตือนเหล่านี้ต้องรีบพบแพทย์ อ่านที่นี่

ชาแขนขา
การมองเห็น
  1. ตามั่วหรือมองไม่เห็นข้างใดข้างหนึ่ง
การพูด
  1. พูดลำบากหรือพูดไม่ได้หรือไม่เข้าใจคำพูด
ปวดศีรษะ
  1. มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุชัดเจน
มึนงง
  1. มีอาการมึนงง หรือเดินไม่มั่นคง เสียศูนย์

การป้องกันความดันโลหิตสูง โรคความดันกับคุณสุภาพสตร

 

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน