jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคความดันโลหิตสูง


แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่นิยมใช้การแพร่หลายมาหลายปีมักจะกำหนดแนวทางมาจากประเทศอเมริกาปี คศ 2003 จนกระทั่งปี คศ 2007 ประเทศทางยุโรปได้กำหนดแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านจึงได้เรียบเรียงมาให้อ่าน เนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้คำจำกัดความ และการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูง คลิกที่นี่

  คำจำกัดความโรคความดันโลหิตสูง