โรคความดันโลหิตสูง


แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่นิยมใช้การแพร่หลายมาหลายปีมักจะกำหนดแนวทางมาจากประเทศอเมริกาปี คศ 2003 จนกระทั่งปี คศ 2007 ประเทศทางยุโรปได้กำหนดแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านจึงได้เรียบเรียงมาให้อ่าน เนื้อหาแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้คำจำกัดความ และการแบ่งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสูง คลิกที่นี่

 1. ความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด Total cardiovascular risk คลิกที่นี่
 2. ปัจจัยเสี่ยงทางคลีนิกอะไรที่นำมาประเมินความเสี่ยง คลิกที่นี่
 3. การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง
 4. การวัดความดันโลหิตสูง
 5. การวัดความดันโลหิตที่บ้าน
 6. การวัดความดันตลอด 24 ชัวโมง
 7. การวินิจฉัยและการตรวจร่างกาย
 8. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 9. การตรวจหาอวัยวะที่ได้รับผลจากความดันโลหิตสูง
 10. หลักฐานว่าการรักษาความดันโลหิตจะได้ประโยชน
 11. เมื่อไรจึงจะเริ่มต้นรักษาความดันโลหิตสูง
 12. เป้าหมายของการรักษา
 13. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 14. การเลือกใช้ยาความดันโลหิตสูง
 15. การเลือกใช้ยาให้เหมาะกับโรค
  คำจำกัดความโรคความดันโลหิตสูง