หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาความดันโลหิตในผู้สูงอายุ


ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีจะได้ประโยชน์จากการรักษาโรคความดันโลหิตสูง ไม่ว่าจะลดความดันโลหิตตัวบน systolic หรือความดันตัวล่าง diastolic โดยสามารถลดอัตราการเกิดโรค และอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ลงได้ จุดที่สำคัญสำหรับการรักษาความดันโลหิตในผู้สูงอายุมีดังนี้

การรักษาความดันที่มีดรคร่วม