หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา Resistant hypertension


หมายถีงโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างน้อยสามชนิดรวมทั้งยาขับปัสสาวะซึ่งขนาดยาเพียงพอที่จะลดความดันโลหิต

โรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษาพบบ่อยแค่ไหน

จากการศึกษาและคำนวณพบว่าจะพบได้ประมาณร้อยละ 15 ภาวะดังกล่าวจะพบร่วมกับภาวะที่อวัยวะเสียหายโดยไม่เกิดอาการ และมีอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา


หากสงสัยว่าความดันโลหิตที่ดื้อต่อยาเกิดจากสองสาเหตุแรกก็มีวิธีการคือให้มีการปรับยาที่รับประทานง่ายขึ้น ผลข้างเคียงของยาน้อยโดยการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะนอนโรงพยาบาลเพื่อปรับยา และปรับพฤติกรรม

การดูแลรักษา

หากความดันโลหิตของท่านไม่ลงท่านต้องหาสาเหตุดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการวัดความดันโลหิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ทราบว่าความดันโลหิตสูงมากหรือไม่ สำหรับท่านที่ปฏิติตัวดี รักษาสม่ำเสมอ ท่านอาจจะจำเป็นต้องได้รับยาชนิดที่ 4 หรือ 5 ยาที่แนะนำได้แก่ spironolactone แต่ต้องระวังการทำงานของไต และระดับโพแทสเซี่ยม

โรคความดันโลหิตสูง