หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

แอสไพรินและยาต้านการแข็งตัวของเลือดอื่นๆ

ยาต้านการแข็งตัวของเลือดคือยาที่ยับยั้งหรือสลายลิ่มเลือดซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดจะป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือด แต่พวกมันทำงานต่างกัน ยาต้านเกล็ดเลือดป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดเกาะกัน ยาต้านการแข็งตัวของเลือดคือยาที่ละลายลิ่มเลือด ยาต้านเกล็ดเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือดมีความเสี่ยงทำให้เลือดออก ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์อันตราย เช่นโรคหลอดเลือดสมอง

การให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่เหมาะสมจะเริ่มทันทีในผู้ป่วยทุกราย ยาดังกล่าวบางครั้งใช้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด และยังเป็นยาเพื่อป้องกันหัวใจ

ยาต้านเกร็ดเลือด.

ยาเหล่านี้ยับยั้งเกล็ดเลือดไม่ให้เกาะกัน ดังนั้นจึงช่วยป้องกันการอุดตัน เกล็ดเลือดเป็นเซลล์เม็ดเลือดขนาดเล็กมากซึ่งมีความสำคัญต่อการแข็งตัวของเลือด ได้แก่

แอสไพริน.

แอสไพรินเป็นยาต้านเกล็ดเลือด ควรรับประทานแอสไพรินทันทีหลังจากเริ่มมีอาการหัวใจวาย สามารถกลืนหรือเคี้ยวได้ แต่การเคี้ยวจะให้ประโยชน์ที่รวดเร็วกว่า หากผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาแอสไพรินที่บ้าน จะได้รับยาดังกล่าวที่โรงพยาบาล จากนั้นรับประทานต่อเนื่องทุกวัน (ปกติ 81 มก./วัน) การใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยหัวใจวายได้รับการแสดงเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่พบได้บ่อยที่สุด และคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจควรรับประทานยานี้ทุกวันในขนาดต่ำอย่างต่อเนื่อง

Clopidogrel (Plavix, generic), thienopyridine

เป็นยาต้านเกล็ดเลือดอีกประเภทหนึ่ง เริ่มใช้ Clopidogrel ทันทีหรือทันทีหลังจากทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ angioplasty/PCI นอกจากนี้ยังให้ยานี้หลังจากการละลายลิ่มเลือด ผู้ป่วยที่ได้รับการขยายหลอดเลือดและใส่ขดลวดในการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรรับประทานโคลพิโดเกรลร่วมกับแอสไพรินเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือด ผู้ป่วยบางรายอาจต้องรับประทานโคลพิโดเกรลอย่างต่อเนื่อง Clopidogrel สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (GI) พูดคุยกับแพทย์ของคุณว่าคุณควรใช้ตัวยับยั้งโปรตอนปั๊ม (PPI) หรือไม่ PPIs สามารถลดความเสี่ยงของการมีเลือดออกในทางเดินอาหาร แต่ยังสามารถรบกวนฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดของ clopidogrel

Prasugrel (Effient)

เป็น thienopyridine รุ่นใหม่ที่อาจใช้แทน clopidogrel ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (ACS) ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหลอดเลือดสมองหรือภาวะขาดเลือดชั่วคราว

Ticagrelor (Brilinta)

เป็นอีกหนึ่งยาต้านเกล็ดเลือดใหม่ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับผู้ป่วยที่มี ACS มันทำงานแตกต่างจาก thienopyridines

สารยับยั้ง Glycoprotein IIb/IIIa

ยาต้านเกร็ดเลือดที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ ได้แก่ อะบซิซิแมบ (ReoPro), eptifibatide (Integrilin) ​​และ tirofiban (Aggrastat) ฉีดเข้าเส้นเลือดดำในโรงพยาบาลและใช้กับการผ่าตัดขยายหลอดเลือด/PCI หรือการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด.

สารต้านการแข็งตัวของเลือดทำให้ลดความเข้มข้นเลือดบางลง ได้แก่

ทบทวนวันที่ 16/2/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน