การรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจะเกิดอาการเจ็บหน้าอกซึ่งจะต้องให้การรักาาอย่างรีบด่วน เพราะการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เร็วจะช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ หากท่านมีอาการเจ็บหน้าออก ที่เหมือนกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ท่านต้อง

 • รีบไปพบแพทย์ที่ใกล้ที่สุด พร้อมทั้งแจ้งแพทย์ประจำตัวของท่านหรือแจ้งญาติให้ทราบอย่างเร็วที่สุด
 • อมยาขยายหลอดเลือดหัวใจ

ไม่ควรจะขับรถไปเองหากอยู่ไกลโรงพยาบาลให้โทรแจ้ง 1669 เพื่อนำส่งโรงพยาบาล

หากท่านพบญาติหรือผู้ป่วยที่หมดสติและคิดว่าเกิดจากโรคหัวใจ ท่านต้องรีบให้การดูแลเบื้องต้น และทำการช่วยชีวิตเบื้องต้น

เป้าหมายการรักษากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 • ลดจำนวนกล้ามเนื้อที่เกิด infarction สงวนความสามารถทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย (LV function) และป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
 • ป้องกัน จุดจบแบบรุนแรง (major adverse cardiac events -MACE) เช่น ตาย หรือเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือเกิดความจำเป็นต้องทำการเปิดหลอดเลือด (revascularization) เป็นการฉุกเฉิน
 • รักษาภาวะแทรกซ้อนของ ACS ที่อาจทำให้ตายได้ เช่น ventricular fibrillation (VF)/pulseless ventricular tachycardia (VT), ภาวะ bradycardias ที่ทำให้เกิดอาการ ภาวะ tachycardias ชนิดเร่งด่วน เป็นต้น

การดูแลของแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน

เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินแพทย์จะประเมินความรุนแรงของโรคจากประวัติและการตรวจร่างกายหลังจากนั้นแพทย์จะให้การรักษา

 • ให้น้ำเกลือเพื่อให้ยาและเจาะเลือดตรวจ
 • ให้ oxygen เพื่อลดการทำงานของหัวใจ morphine
 • ให้ยาเพื่อควบคุมการเต้นผิดปกติของหัวใจ ถ้าหากหัวใจเต้นผิดปกติแพทย์อาจจะช้อกไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจ
 • ให้ยาแก้ปสดด้วย nitroglycerin หรือ
 • ผู้ป่วยบางรายจะสวนทอปัสสาวะเพื่อดูปริมาณปัสสาวะ
 •  แพทย์จะส่งตรวจ ECG[Electrocardiography]
 • ถ้าหากวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลันแพทย์จะติดตามการเต้นหัวใจผ่านทางเครื่อง
 • แพทย์จะนำเลือดไปตรวจหาสารเคมีที่บ่งว่ามีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ เช่น CPK,SGOT,LDH troponin T
 • ถ้าหัวใจหยุดเต้นแพทย์และพยาบาลจะทำการกู้ชีพ

 

หลังจากนั้นแพทย์จะรับไว้รักษาใน ICU ซึ่งแพทย์จะให้การรักษา

 • การให้ Aspirin แก่ผู้ป่วยทุกคนหากไม่มีข้อห้าม หรือแพ้ควรจะได้ขนาด 80-160 มิลิกรัม/วันตลอดชีวิต และให้ขนาดเริ่มต้น 325 มก.ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยได้รับยามาก่อน
 • การให้ยา clopidogrel ในรายที่ผู้ป่วยแพ้ aspirin หรือกรณีที่เป็น non st elevate mi
 • ยาละลายลิ่มเลือด Thrombolytic ในรายที่มีข้อบ่งชี้
 • ยาแก้ปวด
 • ยา nitroglycerin เพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ
 • ยาปิดกั้น Beta เพื่อลดการทำงานของหัวใจ
 • ยาลดไขมันกลุ่ม statin
 • ยาอื่นๆตามแพทย์เห็นสมควร

การรักษาทั่วไปโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เป็นการรักษาเบื้องต้นได้แก่การรักษาสัญญาณชีพให้คงที่ การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้น การป้องกันการเกิดลิ่มเลือด การรักษาอาการปวดโดยการให้ยาแก้ปวด แอสไปริน ยา nitroglycerine

อ่านการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การรักษาเพื่อป้องกันการขาดเลือดและโรคแทรกซ้อน

เป็นการรักษาเสริม เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการให้ยาเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และป้องกันโรคแทรกซ้อน ซึ่งเกิดจากการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ อ่านการรักษาเพื่อป้องกันการขาดเลือด และโรคแทรกซ้อนที่นี่

การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่ม Reperfusion therapy

เป็นการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่ม ซึึ่งอาจจะให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือฉีดสีและทำบอลลูนขยายหลอดเลือด

อ่านการเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มที่นี่

เพิ่มเพื่อน

 

 

ชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด