หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ในการวินิจฉัยท่านจะต้องเตรียมประวัติที่สำคัญเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และรวดเร็ว อ่านประวัติการเจ็บป่วยที่นี่

เกณฑ์การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะอาศัยประวัติของการเจ็บป่วย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และผลเลือดที่บ่งบอกว่ามีการเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ ที่สำคัญได้แก่ Troponin T,CPK

องค์การอนามัยโลกได้ตั้งเกณฑ์การวินิจฉัยไว้สามข้อดังนี้ จะต้องมีอย่างน้อย สองข้อ

 

อาการเจ็บหน้าอกของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เจ็บหน้าอก

การวินิจฉัยจะต้องอาศัยประวัติการเจ็บหน้าอก ซึ่งเข้าได้กับอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งจะมีอาการเจ็บตรงกลางหน้าอก หรือเยื้องไปทางซ้าย อาการเจ็บจะเจ็บร้าวไปที่แขนซ้ายหรือที่คอ หรือขากรรไกบางคนปวดร้าวไปที่หลัง โดยทั่วไปอาการปวดมักจะไม่เกิน 10 นาทีจะหายปวด อาการปวดจะเป็นมากเมื่อมีการออกกำลังกาย พักแล้วจะหายปวด หากกล้ามเนื้อตายจากเหตุขาดเลือดอาการปวดจะเป็นมาก ปวดนาน พักหรืออมยาจะไม่หายปวดและอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมเช่นมือเท้าเย็น เป็นลม หรือหมดสติอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จะมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งสามารถปรกติหรือผิดปรกติก็ได้ ผู้ที่หลอดเลือดหัวใจตีบไม่มากพอที่จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในขณะพัก ซึ่งเมื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็จะไม่พบการเลี่ยนแปลง เมื่ออกกำลังกายหัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่หลอดเลือดตีบ เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าขณะเหนื่อยจะมีการเปลี่ยนแปลง หากกล้ามเนื้อหัวใจตายก็จะพบการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

อ่านการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่นี่


การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยที่กล้ามเนื้อหัวใจไม่ตาย ผลเจาะเลือดจะปกติ หากกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเหตุขาดเลือดค่าสารเคมีจะสูง ค่าผลเลือดจะสามารถบอกว่าโรครุนแรงหรือไม อ่านเรื่องผลเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

การตรวจวินิจฉัยอื่นๆ

การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiogram

เป็นการตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อตรวจการทำงานของหัวใจ การตรวจนี้จะบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจส่วนไหนเสียหายจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และบอกขนาดของหัวใจ

การตรวจ Radionuclide Imaging (Thallium Stress Test)

การตรวจนี้จะทำการแีดสารรังสีเข้ากระแสเลือด สารนี้จะจับกับเม็ดเลือดแดง การตรวจใช้เครื่องมือพิเศษวัดบริเวณหัวใจ การตรวจนี้สามารถบอก

การฉีดสี

การฉีดสีจะทำในรายที่สงสัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยการใส่สายสวนเข้ไปยังหัวใจโดยผ่านทางหลอดเลือดแดง เพื่อตรวจหาตำแหน่งของหลอดเลือดหัวใจที่มีการอุดตัน

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ชนิดของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เพิ่มเพื่อน