สาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI


โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากมีการอุดหรือตีบตันของหลอดเลือด coronary ทำให้เลือหยุดหรือไหลไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการหลุดของคราบไขมัน Plaque ที่ผนังหลอดเลือดอุดหลอดเลือด

แต่สาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีการอุดหลอดเลือด coronary ได้แก่

 • มีลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือด Coronary emboli
 • มีความพิการตั้งแต่กำเนิด Congenital abnormalities
 • หลอดเลือด Coronary spasm มีการหดเกร็ง
 • หลอดมีการอักเสบปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหาย

 • ขึ้นกับหลอดเลือดที่เกิดว่าเป็นหลอดเลือดเส้นใหญ่ หรือเป็นหลอดเลือดแขนงเล็ก
 • หลอดเลือดนั้นอุดตันโดยสิ้นเชิงหรือไม่
 • ระยะเวลาที่หลอดเลือดนั้นอุดตัน หากโรคเป็นอย่างช้าๆ ร่างกายจะมีการปรับตัวนำเลือดจากเส้นเลือดอื่นมาเลี้ยง
 • มีแขนงของหลอดเลือดอื่นมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณที่ขาดเลือดหรือไม่
 • กล้ามเนื้อที่ขาดเลือดมีความต้องการใช้ออกซิเจนมากหรือน้อย
 • ลิ่มเลือดที่มาอุดละลายเร็วหรือไม่
 • ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหลังจากที่รักษา

พบว่ากว่าครึ่งมีปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้แก่

 • การออกกำลังกายอย่างหักโหม
 • มีความเครียด
 • มีการเจ็บป่วย


ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการและการตรวจร่างกาย

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน