หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยากั้นเบต้า

 

ยากั้นเบต้า จะลดความต้องการออกซิเจนของกล้ามเนื้อหัวใจโดยลดการเต้นของหัวใจและลดความดันโลหิต ยากั้นเบต้าจะลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ และมัจะให้กับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคโคโรนารี

ประโยชน์ของการให้ยากั้นเบต้า (-blockers)ข้อบ่งห้ามของการให้ยากั้นเบต้า

กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจล้มเหลวระดับปานกลางหรือรุนแรงร่วมอยู่ด้วย ควรให้ยากั้นเบต้าแบบกินดีกว่า หลังจากผู้ป่วยเพิ่งกลับมา stable ใหม่อาจจะต้องให้ยาแบบแบ่งให้ทีละน้อย (titrate) ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ยา ACE inhibitors ซึ่งมีหลักฐานว่าลดอัตราตายใน 30 วันได้ ควบคู่กันไปกับยากั้นเบต้าตั้งแต่ระยะแรกของการรักษา อ่านBeta blocker

การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดด้วยยา

เพิ่มเพื่อน