jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการออกกำลังกาย

 

การเปลี่ยนแปลงในขณะออกกำลังกาย

เมื่อเราออกกำลังกายร่างกาย จะต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นโดยการบีบตัวของหัวใจเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันหลอดเลือดก็จะมีการขยายเพิ่มเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงร่างกาย สำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดไม่สามารถจะขยายได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงเกิดอาการเจ็บหน้าอก

การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและทำงานต่างๆได้เพิ่มขึ้นร้อยละ20 โดยประเมินจากอาการเจ็บหน้าอก อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตจะลดลง กล้ามเนื้อหัวใจจะใช้พลังงานลดลงในการหดตัวแนวทางในการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายควรจะปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายของตัวเองออกกำลังกาย

หลักในการออกกำลังกายคือ

เพิ่มเพื่อน