การปฐมพยาบาลโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

โดยเฉลี่ยผู้ป่วยมักจะรอประมาณ 3 ชัวโมงหลังจากที่เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งทำให้เสียเวลาในการรักษา

ดังนั้ถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และมีอาการแน่นหน้าอกดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติดังนี้

1669 • ให้นั่งหรือนอนลง ถ้าอาการแน่นหน้าอกไม่หายใน 2 นาทีรีบโทรหารถพยาบาลฉุกเฉินหรือญาติทันที
 • รีบติดต่อแพทย์ประจำตัวของท่านทันที โทร 1669
 • ถ้าแพทย์ให้ยาอมใต้ลิ้น isordil 5 mg หรือ nitroglycerine ก็ให้อมทันที 1 เม็ดถ้าไม่หายให้อมซ้ำได้อีก 2 เม็ดทุก 5 นาที ถ้าแพทย์ไม่เคยให้ยาอมใต้ลิ้น ไม่ควรนำยาคนอื่นมาอมเพราะอาจจะอันตรายถึงชีวิต
 • ถ้าหากมี aspirin ก็ให้เคี้ยวและกลืนทันที 1 เม็ด
 • ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน และตามรถพยาบาล
 • ติดต่อ จส.100 หรือร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการจราจรที่คล่องตัว
 • รีบนำส่งโรงพยาบาล
 • ไม่ควรขับรถเอง
 • ไม่ควรใช้ยาอื่นลองรักษา เวลาทุกนาทีมีค่า
 • เมื่อถึงห้องฉุกเฉินให้แจ้งแก่แพทย์ทันที่ว่าสงสัยโรคหัวใจ
 • หากผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นให้ทำการกู้ชีวิตทันที 
 • อย่าปฏิเสธความจริง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ 30% จะเสียชีวิตใน 2-3 ชั่วโมงแรก ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยรีบให้แพทย์ประเมินอาการทันที 
 • ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่มีอาการแน่นหน้าอก แต่อาจมาด้วยอาการเหนื่อย คลื่นไส้  
 • เตรียมประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิม ยาที่ได้รับประทานอยู่ไปพร้อมกับผู้ป่วย

ข้อแนะนำ

 • สำหรับผู้ที่มีญาติเป็นโรคหัวใจควรได้รับการฝึกอบรมการกู้ชีพ
 • มีเบอร์โทรของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
 • มีเบอร์โทรของรถกู้ชีพ
 • มีเบอร์โทรของญาติ
 • มีการเขียนวิธีปฏิบัติเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก รวมทั้งคำแนะนำสำหรับผู้ที่พบเห็นผู้ป่วย

 

เพิ่มเพื่อน