การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ประวัติและการตรวจร่างกาย

การวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นจะอาศัยประวัติการเจ็บป่วยเป็นหลัก หากว่าประวัติเหมือนโรคหัวใจขาดเลือดจึงจะซักประวัติหรือตรวจร่างกาย ประวัติที่สำคัญที่ท่านต้องเตรียมไว้ก่อนไปพบแพทย์ได้แก่


 • เริ่มเจ็บหน้าอกเมื่อเวลาเท่าไร
 • ขณะเจ็บหน้าอกกำลังทำอะไรอยู่
 • อาการเจ็บหน้าอกต้องทำให้คุณหยุดกิจกรรมทันทีเลยหรือเปล่า
 • อาการเจ็บหน้าอกดีขึ้นหรือไม่เมื่อหยุดพัก
 • เมื่อเริ่มมีกิจกรรมอาการเจ็บหน้าอกกลับเป็นว้ำหรือไม่
 • อาการเจ็บหน้าอกได้ร้าวไปที่ไหนบ้าง เช่นแขนหรือกรามหรือหลัง
 • หายใจเหนื่อยหรือหอบบ้างหรือไม่
 • มีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือไม่
 • มีเหงื่อออกหรือไม่

เจ็บหน้าอก

นอกจากนั้นแพทย์จะถามว่าท่านมีโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดหรือไม่ ได้แก่

 • สูบบุหรี่
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ประวัติโรคหัวใจในครอบครัว
 • ประวัติเกี่ยวโรคอัมพฤตหรือโรคหลอดเลือดแดงที่เท้าตีบ

นอกจากนั้นแพทย์อาจจะถามถึงสถานะของหัวใจว่ายังแข็งแรงดีหรือไม่โดยอาจจะถามว่า

 • เดินขึ้นสะพานลอยหรือขึ้นบันไดมีอาการเหนื่อยหรือไม่
 • เมื่อเดินมากมีอาการเหนื่อยหรือไม่
 • ต้องนอนหัวสูงหรือไม่
 • เคยเจ็บหน้าอกมาก่อนหรือไม่

หลังจากซักประวัติเสร็จแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย

 • วัดความดันโลหิตและชีพขจร การหายใจ
 • ฟังปอดของท่านว่ามีน้ำท่วมปอดหรือไม่
 • ฟังเสียงหัวใจของท่านว่ามีเสียงผิดปกติหรือไม่
 • ฟังเสียงเส้นเลือดที่คอว่ามีหลอดเลือดตีบหรือไม่

หลังจากนั้นจึงส่งตรวจพิเศษ

เพิ่มเพื่อน