หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

อาการของโรคหลอดเลือดตีบ

โรคนี้จะดำเนินไปช้าๆหากยังตีบไม่มากจะไม่มีอาการ แต่หากตีบมากจะเกิดอาการของอวัยวะที่ขาดเลือดไปเลี้ยง อวัยวะที่สำคัญได้แก่หัวใจ

เส้นเลือดที่เป็นเลี้ยงหัวใจหากเกิดการตีบแต่ไม่มากก็ไม่เกิดอาการอะไร แต่หากตีบมากจนเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอก็จะเกิดอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการแสดงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบมีด้วยกันสามรูปแบบ

หลอดเลือดสมอง

ผู้ที่มีอาการดรคหลอดเลือดสมองตีบจะมีอาการที่สำคัญคือ ปากเบี้ยว อ่อนแรงหรือชาครึ่งซีก พูดไม่ชัด หากเกิดอาการดังกล่าวท่านจะต้องจดเวลาที่เกิด และโทรเบอร์ 1669 เพื่อให้เจ้าหน้าทีมารับตัวไปรักษา

หลอดเลือดเท้าตีบ

ผู้ที่มีอาการหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้าตีบจะมีอาการปวดน่องเมื่อเดินหรือวิ่งไประยะหนึ่ง หากมีอาการเรื้อรังจะเกิดแผลที่เท้า

 

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

อาการของโรค

การสูบบุหรี่

การป้องกันการเกิดซ้ำ