การรักษาโรคชิคุนกุนย่า

การดูแลรักษาผู้ป่วยชิคุนกุนยาแบ่งออกเป็นระยะเฉียบพลัน และระยะเรื้อรัง

การดูแลโรคชิคุนกุนย่าระยะเฉียบพลัน

การดูและระยะนี้อาจจะดูแลที่บ้าน หรือโรงพยาบาลก็ได้ โดยมีหลักการดูแลดังนี้

 • พักในที่อบอุ่น หลีกเลี่ยงภาวะชื้น และหลีกเลี่ยงความร้อนเพราะทำให้ข้อปวดเพิ่มขึ้น
 • งดการออกกำลังอย่างหนัก อาจจะออกกำลังโดยการออกกำลังเบาๆ และการทำกายภาพ
 • ประคบเย็นจะช่วยลอการทำลายของข้อ
 • ให้ดื่มน้ำ หรือน้ำเกลือแร่อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร ควรจะตวงปัสสาวะให้ได้อย่างน้อย 1 ลิตรต่อวัน
 • หากมีอาการปวดให้รับประทาน paracetamol เพื่อลดไข้ลดปวด
 • ไม่ควรจะซื้อยารับประทานเอง
 • หากให้ยาแก้ปวด paracetamol แล้วอาการไม่หายปวดก็สามารถให้ NSAID
  ตาโหล

  ภาพเด็กตาโหลจากขาดน้ำ

  ผิวตั้งได้

  ภาพแสดงความตึงของผิวหนังเสียไป

 • ในรายที่อาการปวดข้อไม่หายแพทย์จะให้ยา Chloroquin ประมาณสี่สัปดาห

ผู้ป่วยทุกรายที่มีไข้ควรจะปรึกษาแพทย์ เพื่อกาวินิจฉัยที่ถูกต้อง และมีการประเมินสภาพการขาดน้ำ

อาการขาดน้ำอย่างรุนแรง จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อได้แก่

 • มีสติที่เปลี่ยนไป เช่นซึม
 • ตาโหล ขอบตาลึก
 • ดื่มน้ำได้น้อย
 • ลิ้นแห้ง และเป็นฝ้า
 • ความตึงของผิวหนังเสียไป Poor skin turgor ผิวตั้งได้ (ใช้นิ้วจับผิวหนังแล้วดึงขึ้น หากผิวหนังใช้เวลาเกินสองวินาที ถือว่าผิดปกติ)

อาการขาดน้ำอย่างรุนแรงจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อได้แก่

 • มีสติที่เปลี่ยนไป เช่นซึม
 • ตาโหล ขอบตาลึก
 • ดื่มน้ำได้น้อย
 • ลิ้นแห้ง และเป็นฝ้า
 • ความตึงของผิวหนังเีสียไป Poor skin turgor ผิวตั้งได้(ใช้นิ้วจับผิวหนังแล้วดึงขึ้น หากผิวหนังใช้เวลาเกินสองวินาทีถือว่าผิดปกติ


อาการของผู้ที่ขาดน้ำปานกลาง

 • กระสับกระส่าย
 • ตาโหล
 • ลิ้นแห้ง
 • หิวน้ำบ่อย
 • ผิวหนังกลับสู่ปกติใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที

หากมีอาการต่อไปนี้ควรจะไปพบแพทย์

 • คนตั้งครรภ์
 • เด็กอายุน้อยกว่าหนึ่งเดือนหรือคนสูงอายุมากกว่า 60 ปี
 • เป็นไข้มากกว่า 5 วัน
 • ปวดหัว หรือปวดข้อมาก
 • เวลาลุกขึ้นมาแล้วหน้ามืด มือเท้าเย็น
 • ปัสสาวะออกน้อย
 • เลือดออกทางเดินอาหาร หรือที่อื่น
 • อาเจียนอย่างมาก

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง

ปัญหาเรื่องข้อ

ผู้ป่วยโรคชิคุณกันย่ามักจะมีอาการปวดข้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการปวดข้อจะหายใน1-2สัปดาห์ ร้อยละ20จะหายในหลายสัปดาห์ น้อยกว่าร้อยละ 10 จะมีอาการปวดข้อตลอด ในรายที่อาการไม่หายแพทย์อาจจะพิจารณาให้ steroid ในระยะสั้นๆ

ปัญหาเรื่องระบบประสาท

ผู้ป่วยร้อยละ 40 จะมีปัญหาเรื่องทางระบบประสาท น้อยกว่าร้อยละ 10 อาการทางระบบประสาทจะยังคงอยู่ อาการที่พบได้บ่อยคือมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้า หรือเจ็บเหมือนเข็มตำ

ปัญหาเรื่องผิวหนัง

ผู้ป่วยโรคชิคุณกันย่ามักจะมีผื่น แต่ผื่นมักจะหายเองได้หมดโดยไม่จำเป็นต้องให้ยา นอกจากว่าผู้ป่วยที่มีโรคผิวหนังอยู่ เช่นสะเก็ดเงิน หรือโรคภูมิแพ้ผื่นคัน ซึ่งอาจจะทำให้โรคผิวหนังกำเริบได้

ยุ่งลาย | การป้องกันโรค | อาการของโรค | ข้อแตกต่างของโรค | โรคชิคุนกุนยา | การรักษา

เพิ่มเพื่อน