สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง


การแบ่งสาเหตุของโรคไตอาจจะแบ่งได้หลายแบบ ที่นิยมกันจะแบ่งตามสาเหตุ

พบว่าผู้ป่วยโรคไตวายส่วนใหญ่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ดังนั้นจะต้องตรวจโรคไตเป็นระยะรวมทั้งกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคไต

โรคไตวาย อาการของโรคไต

เพิ่มเพื่อน