นิ่วในไต Renal calculi


นิ่วในไตจะพบในประเทศอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศเกษตรกรรม นิ่วในไตมักเกิดจากการที่ปัสสาวะเข้มข้นมาก และตกตะกอนเป็นนิ่ว มักจะเกิดที่ไตบริเวณกรวยไต และเมื่อนิ่วหลุดลงมาท่อไตก็จะเกิดอาการปวดท้องทันทีเหมือนคนปวดท้องคลอดลูก

  • พบว่าเมื่อเป็นนิ่วโอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำประมาณครึ่งหนึ่งในเวลา 10 ปี
  • ผู้ป่วยร้อยละ 80 นิ่วสามารถออกได้เอง

ระบบทางเดินปัสสาวะของคนประกอบไปด้วย ไต(kidney) ท่อไตสองข้าง (ureter) กระเพาะปัสสาวะ (bladder) ไต่จะมีลักษณะเหมือนรูปถั่วอยู่ด้านหลังใต้ชายโครง ไตมีหน้าที่ขับน้ำส่วนเกิน และของเสียออกจากเลือด ไตยังรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ และยังสร้างฮอร์โมนที่สร้างเม็ดเลือดแดง และทำให้กระดูกแข็งแรง


ไต

ท่อไตจะนำปัสสาวะจากไตไหลลงสู่กระเพาะปัสสาวะ

นิ่วในไตคืออะไร

นิ่วในไตเกิดจากการตกผลึกของของเสียที่ขับออกทางปัสสาวะ ปกติในปัสสาวะจะสารเคมีบางชนิดที่ป้องกันการตกตะกอน แต่เนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างทำให้กลไกนี้ไม่ทำงานจึงเกิดการตกตะกอน หากตะกอนมีก้อนเล็กก็จะถูกขับออกจากไตทางปัสสาวะ แต่หากไม่ถูกขับออกและหากตะกอนมีขนาดใหญ่ขึ้นจนอุดทางเดินของปัสสาวะก็จะเกิดอาการของนิ่ว

ส่วนประกอบที่สำคัญของนิ่วได้แก่แคลเซี่ยมซึ่งอาจจะรวมกับ oxalate หรือ phosphate สารต่างๆเหล่านี้ได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไป นอกจากนั้นยังมีนิ่วที่เกิดจากการติดเชื้อเรียกว่า struvite และนิ่วที่เกิดจากกรดยูริกGoogle
 

ผลเสียของนิ่วในไต

นิ่วในไต | อาการนิ่วในไต | การป้องกันนิ่วในไต | สาเหตุนิ่วในไต | โรคแทรกซ้อน| การรักษานิ่วในไต