ท่านั่งพนมมือ Anjali Mudra (Salutation Seal)


ท่านั่งพนมมือ

วิธีการฝึก

  1. นั่งในท่าสิทธะ หายใจเข้าและนำฝ่ามือทั้งสองข้างมาจรดบริเวณหน้าอก นิ้วหัวแม่มือชิดอก ออกแรงเล็กน้อยดันฝ่ามือทั้งสองข้าง
  2. ให้จิตนาการว่ามีเส้นที่ลากจาก คอถึงหน้าผาก
  3. หายใจเข้าออกช้าๆ ให้ทำอย่างน้อย 5 นาที เหมาะสำหรับการทำสมาธิ

 

ท่าเรือ Paripurna Navasana | Baddha Konasana | ท่าศีรษะถึงเข่า Janu Sirsasana | ท่านั่งก้มตัว Paschimottanasana | ท่าสิทธะ Siddhasana | ท่าดอกบัว Padmasana | ท่าวีระ Hero pose | ท่าหน้าวัว Gomukhasana (Cow Face Pose) | ท่าบิดตัวขาพับ Ardha Matsyendrasana | ท่านั่งพนมมือ | ท่านั่งบิดตัวเหยียดขา

เพิ่มเพื่อน