ท่าหน้าวัว Gomukhasana (Cow Face Pose)


ท่าหน้าวัว

วิธีฝึก

  1. นั่งในท่าคลาน ฝ่ามือ หัวเข่าและหลังเท้าติดพื้น
  2. ยกขาซ้ายสอดเข่าซ้าย ไปด้านหลังเข่าขวา แยกเท้าทั้งสองให้กว้าง แล้วหย่อนก้น นั่งระหว่างเท้าทั้งสองข้าง
  3. นั่งในท่าเท้าไขว้ เท้าขวาทับบนเท้าซ้าย โดยให้ส้นเท้าขวา ใกล้สะโพกซ้ายมากที่สุดและส้นเท้าวางบนพื้น ส่วนเท้าซ้ายก็ให้วางใกล้สะโพกมากที่สุด
  4. ให้เข่าซ้ายวางบนพื้น
  5. ขณะหายใจเข้าให้ยกมือขวาเอื้อมไปจับกับมือซ้าย
  6. ค้างท่านี้ให้นานเท่าที่ลมหายใจเข้า เมื่อเริ่มหายใจออกก็เปลี่ยนท่าสลับข้าง

สำหรับท่านที่มีปัญหาไม่สามารถเอื้อมมือมาจับกันได้ก็ใช้เข็มขัดช่วย ท่านที่ไม่สามารถนั่งโดยที่เข่าติดพื้นก็ให้หาผ้ามารองนั่ง

ประโยชน์

  • เป็นการยืดกล้ามเนื้อแขน ไหล่ หลังและหน้าท้อง
  • ลดอาการปวดต้นคอ ปวดหลัง
  • เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ

ข้อห้ามฝึก

  • ผู้ที่มีโรคของคอและไหล่

ท่าเรือ Paripurna Navasana | Baddha Konasana | ท่าศีรษะถึงเข่า Janu Sirsasana | ท่านั่งก้มตัว Paschimottanasana | ท่าสิทธะ Siddhasana | ท่าดอกบัว Padmasana | ท่าวีระ Hero pose | ท่าหน้าวัว Gomukhasana (Cow Face Pose) | ท่าบิดตัวขาพับ Ardha Matsyendrasana | ท่านั่งพนมมือ | ท่านั่งบิดตัวเหยียดขา

เพิ่มเพื่อน