ยาฆ่าเชื้อ Co trimoxazole

ยานี้เป็นยาผสมของยาไตรเมโธพริม (trimethoprim) กับยาซัลฟาเมธอกซาโซล (sulfamethoxazole) ใช้ขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • ไข้เจ็บคอผิวหนังลอก
 • มีผื่นตามผิวหนัง
 • จ้ำเลือด เลือดออกง่าย
 • ไอและหายใจหอบ
 • ท้องร่วง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย

วิธีการใช้ยา

 • ขนาดที่ผู้ใหญ่ใช้ 2 เม็ดวันละ 2 ครั้ง
 • รับประทานยานี้พร้อมอาหาร วันละ 2 ครั้ง
 • หากใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่ปอดรุนแรง ให้รับประทานวันละ 4 ครั้ง พร้อมอาหาร
 • ควรดื่มน้ำตามมากๆ
 • ห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ยานี้ทำให้ผิวหนังไวต่อแสงมากขึ้น ควรหลีกเลื่ยงการทำงานหรืออยู่ในที่มีแสงแดดส่องถึง หรือควรป้องกันตัวเองจากแสงแดด
 • ให้รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด ถึงแม้อาการจะหายแล้วก็ตาม หากรีบหยุดยา อาจเกิดการติดเชื้อขึ้นอีก
 • ถ้าเป็นยาน้ำให้เขย่าขวดก่อนรับประทานทุกครั้ง

ขนาดยาที่ใช้รักษา Pneumocystis Pneumonia

การรักษาสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดที่ใช้ประมาณ 75 - 100 mg/kg sulfamethoxazoleและ 15 to 20 mg/kg ของ trimethoprimต่อวันโดยแบ่งให้วันละ 4 ครั้งขนาดตามตารางข้างล่าง

 

Weight Dose–every 6 hours
kg Tablets
8
16 1
24
32 2 or 1 DS tablet
40
48 3 or 1½ DS tablets
64 4 or 2 DS tablets
80 5 or 2½ DS tablets

การป้องกัน

ผู้ใหญ่

 • ให้ครั้งละ 2 เม็ดวันละครั้งสิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

ผลข้างเคียงของยา ผลข้างเคียงของยาสามารถเกิดได้หลายระบบ

ระบบโลหิตวิทยา

ยานี้อาจจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง เกล็ดเลือดต่ำ เม็ดเลือดขาวต่ำ เม็ดเลือดแดงแตก

ภูมิแพ้

ผื่นแพ้ธรรมดา ลมพิษจะกระทั่งเกิดผื่แพ้อย่างรุนแรง เช่น Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysisanaphylaxiserythema multiforme, exfoliative dermatitis, photosensitivitypruritus,

ระบบทางเดินอาหาร

ยานี้สามารถทำให้เกิดตับอักเสบ ลำไส้อักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ปากอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง

ระบบทางเดินปัสสาวะ

ไตวาย ไตอักเสบ ไตเสื่อม ปัสสาวะออกน้อย

หากมีอาการรุนแรงควรปรึกษาแพทย์

 • หากมีผื่นขึ้น คัน เจ็บคอ
 • มีไข้ หนาวสั่น
 • ปากเป็นแผล
 • มีเลือดออกหรือฟกช้ำ ผิดปกติให้หยุดยาและพบแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง ควรบอกแพทย์ก่อนใช้ยา

 • หากตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร
 • เคยแพ้ยาซัลฟา ยาขับปัสสาวะ หรือยาเบาหวานชนิดรับประทาน
 • เป็นโรคตับหรือโรคไต
 • พร่องเอนไซม์ G-6-PD
 • หรือกำลังใช้ยาอะไรอยู่ โดยเฉพาะยากดภูมิคุ้มกัน methotrexate ยาต้านชัก phenytoin ยาต้านเลือดแข็ง warfarin เป็นต้น

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C