หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

กรวยไตอักเสบ Pylonephritis

กรวยไตอักเสบเป็นการอักเสบของไตซึ่งอาจจะมีความรุนแรงถึงกับเสียชีวิต หรือทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง กรวยไตอักเสบเกิดจากเชื้อโรคเข้าทางท่อปัสสาวะไปทางท่อไตและลามไปสู่ไต นอกจากนั้นอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือโลหิตเป็นพิษ กรวยไตอักเสบเป็นภาวะที่เร่งด่วนที่จะต้องรีบให้การรักษา

กรวยไตอักเสบคืออะไร| ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกรวยไตอักเสบ | อาการที่สำคัญของโรคกรวยไตอักเสบ |กรวยไตอักเสบคืออะไรทางเดินปัสสาวะ

ไตของคนจะมีหลอดแดงไปเลี้ยง เมือเลือดกรองเสร็จจะนำกลังหลอดเลือดดำ ของเสียที่กรองได้จะรวบรวมสู่กรวยไต หลังจากนั้นปัสสาวะจะนำสู่ท่อไต กระเพาะปัสสาวะและไปท่อปัสสาวะ

ปัสสาวะของคนจะไม่มีเชื้อโรค คนส่วนหนึ่งจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ แต่ถ้าหากเชื้อลามจากกระเพาะปัสสาวะไปสู่ท่อไต ureter และไปอักเสบที่ renal pelvis เรียกกรวยไตอักเสบผู้ป่วยมักจะมีไข้ อาเจียน ขาดน้ำ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการความดันโลหิตต่ำและเสียชีวิต

พบกรวยไตอักเสบบ่อยแค่ไหน

กรวยไตอักเสบเป็นได้ทุกอายุทั้งหญิงและชายปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกรวยไตอักเสบ

อาการของโรคกรวยไตอักเสบ

อาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะอักเสบแต่จะมีอากรปวดหลัง ไข้สูง อาเจียน

อาการที่สำคัญของโรคกรวยไตอักเสบ

สำหรับสตรีอาจจะมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดซึ่งพบได้ร้อยละ 30-40 ของผู้ป่วย ส่วนผู้ชายมักจะไม่ค่อยพบปัสสาวะเป็นเลือด

อาการของโรคมักจะเกิดเร็วเป็นชั่วโมง โดยมากไม่เกิด 1 วันอาการอาจจะเป็นอย่างเดี่ยวหรือมีอาการทีละอย่าง หากมีอาการเกิน 7 วันให้ระวังโรคแทรกซ้อน

สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบจะมีอาการไม่เหมือนผู้ใหญ่

สำหรับผู้สูงอายุนอกจากจะมีอาการไข้ ปวดเอว คลื่นไส้อาเจียนแล้วอาจจะมีอาการ

การวินิจฉัยโรคกรวยไตอักเสบ

การวินิจฉัยไม่ยากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการครบของโรคกรวยไตอักเสบ การวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจปัสสาวะ การเก็บปัสสาวะมีหลายวิธีดังนี้

ปัสสาวะของผู้ที่เป็นกรวยไตอักเสบมักจะขุ่น และมีกลิ่นเหม็น เมื่อสองกล้องตรวจจะพบมีเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง โปรตีนในปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ

การเลือกใช้วิธีเก็บปัสสาวะขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคน เมื่อได้ปัสสาวะก็จะทำการตรวจปัสสาวะ และการตรวจพิเศษ

การตรวจทางรังสี

การรักษากรวยไตอักเสบ

ก่อนให้การรักษาจะต้องเพาะเชื้อโรคจากเลือดและปัสสาวะ ต้องรีบให้ยาปฏิชีวนะชนิดออกฤทธิ์กว้างก่อนที่จะทราบผลเพาะเชื้อโรค ผู้ป่วยที่มีอาการมาก หรือคิดว่าจะมีโรคแทรกซ้อนจะต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน

การรักษาแบบผู้ป่วยนอก

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่มาก ไม่มีโรคแทรกซ้อน การรักษาจะให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีดครั้งเดียวแล้วตามด้วยยารับประทาน และควรจะนัดมาพบอีกครั้งไม่เกิน 48 ชั่วโมงเพื่อประเมินผลการรักษา

ผู้ป่วยที่เป็นกรวยไตอักเสบต้องนอนโรงพยาบาลได้แก่

การรักษาผู้ป่วยในประกอบไปด้วย

การผ่าตัด

การผ่าตัดจะจำเป็นในรายที่มีโรคแทรกซ้อน

ปัจจัยที่ทำให้ผลการรักษาไม่ได้ผลดี

การป้องกัน

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

ทบทวนวันที่ 8/2/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน