สารเสพติดและการตั้งครรภ์

คนท้องดื่มสุรา

สุราหรือแอลกอฮอร์เป็นสารที่ทำให้เกิดความพิการกับทารกมากที่สุด สุราจะทำให้เกิดกลุ่มที่เรียกว่า Fetal alcohol syndrome (FAS) การเกิดกลุ่มอาการนี้ขึ้นกับปริมาณที่ดื่ม

 

การสูบบุหรี่

ผลการสูบบุหรี่ต่อการตั้งครรภ์

  • ทารกในครรภ์ไม่เจริญเติบโต IUGR พบว่าน้ำหนักทารกที่ลดสัมพันธ์กับปริมาณบุหรี่ที่สูบ น้ำหนักทารกที่คลอดจากแม่ที่สูบบุหรี่จะน้อยกว่าผู้ที่ไม่สูบประมาณ 170-200 กรัม
  • คลอดก่อนกำหนด
  • แท้ง
  • อัตราการตั้งครรภ์ลดลงประมาณร้อยละ 50
  • ลูกสาวของแม่ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการสูบบหรี่เพิ่มขึ้น 4 เท่า
  • อัตราการเสียชีวิตของทารกsudden infant death syndrome (SIDS) ที่แม่สูบบุหรี่จะสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบ

ดังนั้นควรจะแนะนำให้หญิงเจริญพันธ์เลิกบุหรี่ และผู้ชายที่ภรรยาวางแผนจะตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ควรจะงดบุหรี่

ยา Barbiturates

เป็นยากล่อมประสาทที่นิยมใช้รักษาอาการอยากยาบ้า cocaineหรืออาการติดสุรา แต่ยาBarbiturates ก็ทำให้เกิดการติดยา และเกิดอาการหากหยุดยา Barbiturates ซึ่งอาจจะอันตรายกับชีวิตคนท้อง

หากได้รับยา barbiturates มากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการ ซึมลงจนกระทั่งหมดสติหรือโคม่า ความดันโลหิตต่ำ หายใจช้าและไม่สม่ำเสมอ น้ำท่วมปอด ม่านตาเล็กลง หากผู้ที่ติดยา barbiturates และขาดยาจะเกิดอาการขาดยา นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย สับสน โรคจิต หรือแม้กระทั่งชัก

จะเห็นว่าไม่ว่าจะได้ยาเกินขนาด หรือผู้ที่ติดยาและหยุดยาจะมีผลต่อมารดา ซึ่งจะส่งผลต่อทารก และทารกที่มีแม่ขาดยาก็จะเกิดอาการขาดยา

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ติดยาหากจะวางแผนตั้งครรภ์ควรจะพบแพทย์เพื่อรักษาอาการติดยาก่อน

ยาเสพติดกลุมมอร์ฟิน และเฮโรอินNarcotics

การเสพ Heroin ทำได้โดยการฉีด และการสูดดม ผู้ที่ติดยาเสพติดโดยการฉีดโดยมากมักจะมีปัญหาเรื่องปัญหาทางเพศมาก่อน และส่วนหนึ่งก็ทำอาชีพโสเเภนี และมีปัญหาติดเชื้อโรคเอดส์

ปัญหาจากยาเสพติด หากคนท้องได้รับยาเสพติดเกินขนาดจะทำให้เกิดซึม หายใจไม่พอและอาจจะเสียชีวิต ผลกระทบกับทารกก็อาจจะเกิดจากการขาดออกซิเจน และอาจจะเสียชีวิตในครรภ์ สำหรับคนท้องที่เกิดอาการขาดยาส่วนใหญ่ไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่ทารกในครรภ์อาจจะเกิดการคลอดก่อนกำหนด ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนnarcotic abuse.

ยาบ้า Amphetamines

วิธีการเสพยาบ้ามีด้วยกัน 3 วิธีได้แก่ การรับประทาน การฉีด และการสูดดม ยานี้จะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เกิดอารมณืดี หวาดกลัว เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน สำหรับผู้ที่เสพยานี้มานานจะมีอาการขาดอาหาร หัวใจเต้นผิดปกติ

จากการศึกษาพบว่าคนท้องที่ติดยานี้จะมีปัญหาเรื่อง หัวใจผิดปกติ เด็กไม่โต ปัญหาเรื่องพฤติกรรม

ยา Cocaine

ยา Cocaine จะทำให้ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบ ชักหัวใจเต้นผิดปกติ หากได้ยาเกิดขนาดจะทำให้เสียชีวิต สำหรับคนท้องหากได้รับยา Cocaine จะทำให้เกิดความดันขึ้น ชัก คลอดก่อนกำหนด รกลอก เด็กทารกน้ำหนักตัวน้อย ดังนั้นผู้ที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์หรือขณะตั้งครรภ์ไม่ควร

สารเสพติดที่ทำให้เกิดภาพหลอน Hallucinogens

สารดังกล่าวได้แก่ เหล้าแห้งหรือ lysergic acid diethylamide (LSD) และ phencyclidine (PCP)ซึ่งเป็นสารทำให้เกิดภาพหลอน ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนใช้ ดังนั้นไม่ควรจะใช้ยาเสพติดนี้ระหว่างการตั้งครรภ์

สารระเหย

ตัวอย่างสารดังกล่าวคือ กาว สี ทินเนอร์ ผู้ที่เสพสารดังกล่าวมักจะเป็นเด็กและวัยรุ่น ผลกระทบต่อแม่และทารกได้แก่ ปัญหาต่อไตทั้งแม่และทารก ปอดอักเสบจากสารระเหย ตับอักเสบ ไขกระดูก ระบบประสาทเสียหาย หัวใจเต้นผิดปกติ ดังนั้นไม่ควรจะเสพสารดังกล่าว

คนท้องดื่มกาแฟได้หรือไม่

 

ผลต่อสุขภาพทารกจากรังสี | ผลกระทบจากโลหะหนัก | ยาฆ่าแมลงมีผลต่อทารกหรือไม่ | ผลกระทบจากสารเคมี | ผลกระทบจากยา | nutrition | สารเสพติด |