jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การใช้ยาในคนตั้งครรภ์

จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 90 ของคนตั้งครรภ์จะรับประทานยาระหว่างการตั้งครรภ์ และมีคนตั้งครรภ์ส่วนหนึ่งรับประทานยามากกว่า 4 ชนิด ดังนั้นยาเป็นสารเคมีที่สำคัญที่ผ่านจากรกไปยังทารกดังนั้นการใช้ยาในคนตั้งครรภ์ต้องระมัดระวัง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่ายาจะปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

ยาที่จำนำมาใช้ในคนตั้งครรภ์จะต้องมีการศึกษาเป็นอย่างดี และเมื่อยาออกสู่ท้องตลาดจะต้องมีการติดตามผลของยา ยาแผนปัจจุบันทุกชนิดจะต้องมีการระบุถึงความปลอดภัยเมื่อใช้ในคนตั้งครรภ์โดยแบ่งเป็นระดับดังนี้


การใช้ยาในคนตั้งครรภ์

ข้อที่ควรจะคำนึงถึง ยาที่มีผลต่อการพัฒนาของอวัยวะหากคนตั้งครรภ์ได้รับยาในช่วงที่มีการพัฒนาของอวัยวะคือประมาณสัปดาห์ที่2-8 ดังนั้นหากได้รับยาในช่วงดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออวัยวะพิการ

ยาที่อาจจะทำให้เกิดทารกพิการ

Retinoids

ยาในกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามินเอ Vitamin A ขนาดที่จะผลเสียต่อทารกประมาณ 10,000 IU/d และปริมาณยาในวิตามิน หรืออาหารเสริมจะมีขนาดเกิน 10,000 IU/d โดยพบว่าเมื่อได้รับขนาดยาดังกล่าวจะพบว่ามีความเสี่ยงต่อความพิการของอวัยวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และมีความเสี่ยงต่อปัญญาอ่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ตัวอย่างของอวัยวะพิการได้แก่ โรคหัวใจพิการ มีความผิดปกติของตาและหูปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาบอด

สำหรับ beta-carotene ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ พบในผักและผลไม้ สาร beta-carotene จะไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิการแต่กำเนิด

ยา Isotretinoin (Accutane)

เป็นที่ใช้รักษาสิวการใช้ยานี้ในระหว่างการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในไตรมาศแรกของการตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อความพิการเช่น หูผิดรูป หรือไม่มีหู คางเล็ก เพดานปากโหว่

 

Etretinate

เป็นยาที่ออกฤทธิ์ระยะยาว ยานี้ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงิน หลังจากใช้ยานี้ 2 ปียังสามารถตรวจพบยานี้ในกระแสเลือด ความพิการของทารกที่พบได้คือ ความพิการทางสมอง กล้ามเนื้อและกระดูก

สำหรับยาครีมวิตามินเอจะถูกทำลายที่ผิวหนังดังนั้นจึงไม่มีผลต่อทารก

Thalidomide

Thalidomide มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาโรค เรื้อน โรค rheumatoid มะเร็งบางชนิด และเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ก่อนจะใช้ยานี้จะต้องมีการเซ็นใบยิยยอมการรักษา ยานี้เมื่อใช้กับคนตั้งครรภ์จะเกิดความพิการของอวัยวะตามระยะเวลาที่ใช้กล่าวคือ

Diethylstilbestrol

DES เป็นฮอร์โมน estrogen ใช้สำหรับรักษาผู้ที่มีอาการแท้ง หรือแพ้ท้องอาเจียนเป็นอย่างมาก พบว่าคนตั้งครรภ์ที่ได้รับฮอร์โมนนี้ในระยะ 9 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์พบว่าร้อยละ 70 จะมีความผิดปกติของระบบสืบพันธ์ เช่น มดลูกผิดรูป ช่องคลอดสั้น

ยากันชัก Anticonvulsants

โรคลมชัก Epilepsy เป็นโรคที่พบได้บ่อยในวัยเจริญพันธ์ การรับประทานยากันชัก และอาการชักจะมีผลต่อทารกในครรภ์ พบว่าผู้ที่ใช้ยากันชักจะมีความเสี่ยงของความพิการเพิ่มขึ้น 2 เท่า การจะหยุดยากันชักระหว่างการตั้งครรภ์ก็เสี่ยงต่อภาวะชักซึ่งจะทำให้รกขาดออกซิเจนหากมีอาการชักนาน

ความผิดปกติของทารกที่เกิดจากการใช้ยากันชักได้แก่ หัวเล็ก เด็กไม่เจริญเติบโต การพัฒนาล่าช้า โดยพบมากในคนที่ใช้ยา phenytoin, carbamazepine, and valproate

การป้องกันผลข้างเคียงจากยาในคนตั้งครรภ์

สำหรับผู้ที่เป็นโรคลมชัก และไม่ได้ชักติดต่อกันมานาน ให้ปรึกษาแพทย์ที่รักษาเรื่องโรคลมชัก โดยให้ลดยาและหยุดยาก่อนการตั้งครรภ์ 6 เดือน และควรจะใช้ยาชนิดเดียว และมีขนาดน้อยที่สุดที่สามารถคุมอาการได้

สมาคมสูติแพทย์ของอเมริกาแนะนำว่าสำหรับผู้ที่รับประทาน carbamazepine หรือ valproate หากต้องการจะตั้งครรภ์จะต้องได้รับยา กรดโฟลิกวันละ 4 mg/d เป็นเวลา 3 เดือนและรับประทานต่อจนครบ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์

ยากันชักสามารถไหลเข้าน้ำนมได้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับชนิดของยา คุณแม่สามารถให้นมบุตรได้ แต่เมื่อทารกซึมต้องหยุดนมทันที

Anticoagulants

คนตั้งครรภ์จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด แต่ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือดก็มีผลต่อการตั้งครรภ์

ยาลดความดันโลหิตสูง

ยาที่ปลอดภัยสำหรับคนตั้งครรภ์

โรค/ภาวะ ยาที่ปลอดภัย
กรดไหลย้อน, ก๊าซในกระเพาะอาหาร, upset stomach ยา Antacids

ยาขับลม Simethicone for gas pains (Air-X,)
ไข้หวัด ไอ

ยาที่ปลอดภัย

ยาที่ไม่ควรใช้

ยาแก้ปวดลดไข้ ยา Acetaminophen

ยาแก้แพ้

 • Chlorpheniramine
 • Loratadine
 • Diphenhydramine

 

ท้องผูก, ริดสีดวง, and ท้องร่วง

 • Psyllium
 • Polycarbophil
 • Methylcellulose
 • ยาระบายอื่นๆเช่น Dulcolax, milk of magnesia
 • ยาทาสำหรับรักษา Hemorrhoid creams
 • ยารักษาท้องร่วง Loperamide,Imodium, Kaopectate II, Maalox Anti-Diarrheal, Pepto Diarrhea Control

โรคเชื้อรา

 

 • Clotrimazole
 • Miconazole
 • Terbinafine
 • Tioconazole
 • Butoconazole
 • Butenafine
 • Tolnaftate
 • Undecylenic Acid and derivatives

ยาที่ไม่ควรใช้ขณะตั้งครรภ์

นอนไม่หลับ

 • Diphenhydramine
 • Doxylamine succinate
ผื่นคัน
 • Benadryl cream
 • Caladryl lotion or cream
 • Hydrocortisone cream or ointment
 • Oatmeal bath (Aveeno)
ยาทาแผล
 • Bacitracin
 • J&J First-Aid Cream
 • Neosporin
 • Polysporin

ผลต่อสุขภาพทารกจากรังสี | ผลกระทบจากโลหะหนัก | ยาฆ่าแมลงมีผลต่อทารกหรือไม่ | ผลกระทบจากสารเคมี | ผลกระทบจากยา | nutrition | สารเสพติด |