สัญญาณการตกไข่

การตกไข่

รอบเดือนของผู้หญิงปกติจะเริ่มนับตั้งแต่ประจำเดือนมาวันแรก และไปสิ้นสุดวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนในเดือนถัดไป โดยปกติรอบเดือนของผู้หญิงจะประมาณ 28-32 วันแต่ก็มีสั้นหรือนานกว่านี้ก็ได้ วันไข่ตกจะประมาณวันที่12-16นับตั้งแต่วันแรกของรอบเดือน แต่ส่วนใหญ่ไข่จะตกวันที่11ถึงวันที่ 21 ซึ่งหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้โดยที่ไม่ได้ป้องกันก็จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์

รอบเดือนของคนปกติแบ่งออกเป็นสองช่วง

  • ในช่วงแรกของรอบเดือนจะนับตั้งแต่ประจำเดือนมาวันแรกจนถึงวันที่ไข่ตกเรียกระยะนี้ว่า Folliculara phase ระยะนี้มีเวลาไม่แน่นอนผันผวนตั้งแต่ 7 วันถึง 40 วัน
  • ระยะที่สองเรียก Leuteal phase ระยะนี้มีเวลาที่ค่อนข้างแน่นอนกล้าวคือมีนะยะเวลา 12-16 วันนับตั้งแต่วันที่ตกไข่

ดังนั้นในระยะเวลามีรอบเดือนขึ้นกับระยะ Follicular phase ซึ่งมีปัจจัยที่จะทำให้ช่วงนี้ยืดยาวออกไป เช่น ความเครียด การเจ็บป่วย

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไข่ตก

สำหรับคุณผู้หญิงที่เฝ้ารอว่าเรื่อจะตั้งครรภ์ แต่งงานมาก็นานพอสมควรแล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์ เมื่อไปพบแพทย์แพทย์จะแนะนำวิธีการสังเกตุว่าเมื่อไรไข่จะสุขพร้อมที่จะปฏิสนธิ ระยะเวลาแต่ละคนไม่หมือนกัน บางท่านสม่ำเสมอ บางท่านไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นการทราบว่าเมื่อไรไข่พร้อมที่จะปฏิสนธิ จะช่วยให้การเลือกเวลาที่มีเพศสัมพันธุ์ ในช่วงที่ไข่พร้อมที่จะปฏิสนธิจะเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์

สัญญาณที่บ่งว่าไข่พร้อมที่จะปฏิสนธิ

  • ดูมูกที่ออกจากช่องคลอด ปกติคุณผู้หญิงจะมีเมือกใสออกจากช่องคลอด เมื่อไข่พร้อมที่ี่จะปฏิสนธิ ช่วงที่ไข่ตกมูกจะใสเหนียวเหมือนไข่ขาวและมีปริมาณมาก
  • ตรวจอุณหภูมิตอนเช้าหลังตื่นนอน ปกติอุณหภูมิจะคงที่ ก่อนไข่จะพร้อมปฏิสนธิสองถึงสามวันอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย วันที่ไข่พร้อมจะปฏิสนธิอุณหภูมิสูงขึ้นจะเป็นวันที่ไข่พร้อมจะปฏิสนธิ
  • ปากมดลูกจะนุ่มขึ้น ใหญ่ขึ้นและชื้นมากขึ้น หากคุณผู้หญิงสังเกตให้ดีจะทราบความแตกต่าง
   

การตกไข่ | การปฏิสนธิ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ | การรับประทานกรดโฟลิค | ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | การคำนวณวันคลอด | สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | สุรา บุหรี่กาแฟ | อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ | วิตามินที่ร่างกายต้องการ | การทดสอบการตั้งครรภ์ | การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์ | การวางแผนทางการเงิน | 8วิธีหลีกเลี่ยงสารพิษ | การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี | ความพร้อมทางร่างกาย | การคำนวณอายุครรภ์ | การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การตั้งครรภ์และความเครียด | x-ray และการตั้งครรภ์ | การตั้งครรภ์และการใช้ยา | การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน