ยารักษาหอบหืด Cromolyn

Cromolyn จัดอยู่ในกลุ่ม Long-Term Control medications สามารถลดการอักเสบที่ผนังหลอดลมได้ ไม่มีฤทธิ์ขยายหลอดลมใช้พ่นร่วมกับยาชนิดอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนขนาดยา ใช้รักโรคภูมิแพ้ ป้องกันโรคหอบหืด และโรคหอบหืดที่เกิดจากการออกกำลังกาย

ชนิดยา

ขนาดที่ใช้

ผลข้างเคียง

ข้อแนะนำ

Cromolyn

Intal 1mg/dose

2puffวันละ4ครั้ง

  • ระคายคอ
  • ไอ
  • ใช้ป้องกันหอบหืดที่เกิดจากการออกกำลังกาย หรือก่อนสัมผัสภูมิแพ้
  • ใช้ในการคุมหอบหือในระยะยาว
  • ใช้พ่นป้องกันหอบหืดที่เกิอจากแพ้เกษรดอกไม้
  • เริ่มออกฤทธิ์หลังจากได้ยาไป 2 สัปดาห์
  • เป็นยาที่ปลอดภัย

กลไกการออกฤทธิ์ของยา

ยานี้จะลดการหลัง histamin จาก mast cell สาร histamin จะป็นสาเหตุให้หลอดลมตีบ

 กลับไปหน้าแรก

Corticosteroid | Cromolyn sodium | Long-acting beta2-agonists | Theophylline | Leukotriene | Short-acting Beta2-agonists | Anticholinergics | systemic corticosteroids

ต้องรู้เกี่ยวกับโรคหอบหืด | ต้องรู้จักวิธีพ่นยา | ต้องรู้จักชนิดของยาที่รักษา | ต้องมีแผนการรักษาด้วยตัวเอง | ต้องมีแผนฉุกเฉินในการรักเวลาหอบมาก | ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่แพ้ | ต้องรู้จักประเมินอาการของโรค | ต้องมีแผนเรื้อรัง

เพิ่มเพื่อน

 โรคหอบหืด

การวินิจัยโรคหอบหืด

ความรุนแรงโรคหอบหืด

ยารักษาโรคหอบหืด

แผนการรักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง

แผนการรักษาหอบหืดเฉียบพลัน

เตรียมตัวก่อนพบแพทย์

อาการที่ต้องพบแพทย์ทันที

ผู้ที่ควรอยู่โรงพยาบาล

โรคหอบในภาวะพิเศษ