หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ยาลดความดันโลหิตกลุ่ม Angiotensin receptorantagonists


ยาลดความดันโลหิตกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์เหมือนยาลดความดันกลุ่ม (ACE) inhibitors และรักษาโรคในกลุ่มเดียวกัน ข้อดีของยากลุ่มนี้คือไอน้อยกว่า และเกิดอาการแพ้ยาน้อยกว่ากลุ่ม (ACE) inhibitors

ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ที่ไหนบ้าง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ ACEI

ข้อห้ามใช้ ACEI

กลไกการออกฤทธิ์(Mechanism of action)     

 ออกฤทธิ์โดยการปิดกั้นตัวรับสารAngiontensin II (Angiotensin II receptor)ทำให้สารAngiontensin II ไม่สามารถออก ฤทธิ์ได้ ผลก็คือทำให้เส้นเลือดขยายตัว ความดันโลหิตลดลง ขนาดยาที่ใช้

รูปแบบยา

ขนาดยาที่ใช้/ครั้ง

ความถี่ในการให้ยา

Candesartan

4-32 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Irbesartan

150-300 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Losartan

25-100 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Telmisartan

20-80 มิลลิกรัม

วันละ 1 ครั้ง

Valsartan

80-320 มิลลิกรัม

วันละ 1ครั้ง(ในรายหัวใจล้มเหลว

แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

แต่ไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/วัน

อาการข้างเคียงACEI(Adverse drug reactions)

ผลข้างเคียงของยากลุ่มACEI

การรักษาด้วยยา อ่านเรื่อง Angiotensin blocker