ยาลดความดันโลหิต telmisartan

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา telmisartan

 • ความดันโลหิตสูง
 • การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ขนาดและวิธีการใช้ยา telmisartan

ความดันโลหิตสูง

 • ผู้ใหญ่ให้ยาขนาด 40 mg วันละครั้ง ขนาดยาเต็มที่ 80 mg/ต่อวัน ในการปรับยาจะใช้เวลา 4-8 สัปดาห์จึงจะปรับยา หากคุมความดันไม่ลงก็อาจจะเพิ่มยาขับปัสสาวะ hydrochlorothiazide เพื่อลดความดันโลหิต
 • โรคไตเริ่มให้ยา 20 mg/ต่อวัน
 • ผู้ป่วยโรคตับที่ไม่รุนแรงให้ไม่เกิน 40 mg/ต่อวัน ส่วนอาการรุนแรงห้ามให้ยานี้

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ให้ยาขนาด 80 mg ต่อวันและติดตามระดับความดันโลหิต
 • ยานี้ไม่แนะนำในเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี

ได้ยาเกินขนาดจะมีอาการอะไรบ้าง

 • ความดันโลหิตต่ำซึ่งจะมีอาการที่สำคัญคือหน้ามืดเวลาลุกจากนอนหรือนั่งมาท่ายืน ผู้ป่วยอาจจะมีใจสั่นร่วมด้วย วิธีแก้ไขเบื้องต้นให้นอนราบ และยกเท้าสูงหากไม่ดีให้รีบพบแพทย์

ข้อห้ามในการใช้ยา telmisartan

 • ประวัติเคยแพ้ยาชนิดนี้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ไตรมาศ2และ3
 • กำลังให้นมบุตร
 • ทางเดินน้ำดีมีการอุดกั้น และตับเสียหายรุนแรง
 • ไตเสื่อมจนอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 30 mL/min

ข้อควรระวังในการใช้ยา telmisartan

 • เนื่องจากยานี้ขับออกทางน้ำดี ดังนั้นผู้ที่มีดีซ่านเนื่องจากการอุดกั้นทางเดินน้ำดี หรือผู้ที่มีโรคตับรุนแรงต้องระวังในการใช้ยา
 • ผู้ที่หลอดเลือดไตตีบ อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำ และเกิดไตวาย
 • ไม่ควรใช้ในผู้ที่ไตเสื่อมและอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 30 mL/min จะต้องติดตามการทำงานของไต และเกลือโพแทสเซี่ยม
 • ผู้ที่ขาดน้ำ อาจจะเนื่องจากยาขับปัสสาวะ หรือการการจำกัดการรับประทานเกลือ หรืออาเจียน หรือท้องร่วง จะต้องแก้ไขก่อนให้ยานี้
 • ผู้ป่วยหัวใจวาย หรือหลอดเลือดไตตีบเมื่อได้รับยานี้อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำ เกิดไตวาย และเกลือโพแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • การใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันโลหิต ACE Inhibitor อาจจะทำให้ความดันโลหิคต่ำและเกิดไตวาย
 • ผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจตีบ

อาการข้างเคียงของยาไม่ต่างจากยาในกลุ่ม

valsartan | telmisartan | losartan | irbesartan | candesartan |

เพิ่มเพื่อน