ยาลดความดันโลหิต valsartan

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา valsartan

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. หัวใจล้มเหลว
 3. ป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ขนาดและวิธีการใช้ยา

ความดันโลหิตสูง

 • ผู้ใหญ่ เริ่มต้นให้ 80 mgวันละครั้ง และเพิ่มเป็น 160 mg วันละครั้ง ขนาดสูงสุดไม่เกิน 320 mg ต่อวัน
 • สำหรับผู้สูงอายุมากกว่า 75ปีให้เริ่มวันละ 40 mg
 • สำหรับผู้ที่ไตเสื่อมและมีอัตราการกรองน้อยกว่า 20 ml/min เริ่มให้ยา 40 mg ต่อวัน
 • สำหรับผู้ที่เป็นโรคไตไม่มากจะเริ่มให้วันละ 40 mg ต่อวัน
 • ส่วนผู้ที่เป็นโรคตับรุนแรง ตับแข็ง หรือเป็นดีซ่านเนื่องจากการอุดท่อน้ำดีไม่ควรให้ยาลดความดันกลุ่มนี้

โรคหัวใจวาย

 • ผู้ใหญ่เริ่มให้ 40 mg วันละ 2 ครั้ง และค่อยยาเป็น 160 mg วันละ 2 ครั้ง
 • ผู้ป่วยที่ไตเสื่อมต้องให้ยาอย่างระมัดระวัง
 • ส่วนผู้ที่เป็นโรคตับรุนแรง ตับแข็ง หรือเป็นดีซ่านเนื่องจากการอุดท่อน้ำดีไม่ควรให้ยาลดความดันกลุ่มนี้

ป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 • จะเริ่มให้ยาหลังจากเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแล้ว 12 ชั่วโมงและอาการผู้ป่วยคงที่โดยเริ่มให้ 20 mg วันละ 2 ครั้ง ปรับยาเพิ่มจนได้ประมาณ 160 mg วันละ 2 ครั้ง

ก่อนจะใช้ยานี้ต้องแจ้งแพทย์และเภสัชเรื่องต่อไปนี้

 • หากเคยแพ้ยาในกลุ่มนี้ หรือแพ้ยาชนิดไหนจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อป้องกันการแพ้ยา
 • หากท่านมีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคตับจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • หากท่านสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากอาเจียนหรือถ่ายเหลวต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดอาการมึนงง ดังนั้นไม่ควรจะขับรถ หรือทำงานใกล้เครื่องจักร
 • หากจะทำฟันหรือผ่าตัดต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบว่าได้รับยาอะไรอยู่

ผลข้างเคียงของยาvalsartan

ผลข้างเคียงของยาพบไม่มาก พบเพียงปวดศีรษะ มึนงง ใจสั่น มีอาการเหมือนคนเป็นหวัด

ข้อควรระวัง

 • ยานี้มีผลต่อทารกไม่ควรให้ในสตีที่ตั้งครรภ์ไตรมาศ2และ3
 • ความดันโลหิตต่ำ ซึ่งมักจะเกิดในรายที่ป่วยด้วยโรคหัวใจวาย หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด หากเกิดอาการดังกล่าวให้นอนราบและยกเท้าสูง และให้น้ำเกลือ
 • ไตเสื่อมเพิ่มขึ้นมักจะพบในรายที่ไตเสื่อมอยู่ หรือหลอดแดงตีบ หัวใจวายอย่างมาก หรืออยู่ในสภาพขาดน้ำ
 • เกลือแร่โพแทสเซี่ยมสูง

valsartan | telmisartan | losartan | irbesartan | candesartan |