หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การเปิดหลอดเลือด Reperfusion

การเปิดหลอดเลือด Reperfusion

เมื่อกล้ามเนื้อตายจากหัวใจขาดเลือดจะต้องหาวิธีที่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจส่วนนั้นให้เร็วที่สุด วิธีการจะต้องเลือกผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และทันเวลา ซึ่งมีวิธีการอยู่ 3 วิธีได้แก่