หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การติดเชื้อราดำ Mucormycosis

เชื้อราดำคืออะไร

การติดเชื้อราดำ Mucormycosis พบน้อยเกิดจากการติดเชื้อรากลุ่ม mucormycetes ซึ่งพบใน

เชื้อนี้ให้เกิดการติดเชื้อที่ ไซนัส ติดเชื้อที่ปอด ผิวหนัง ตาและสมอง มักจะติดเชื้อในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่ก่อน เช่น โรคเบาหวาน โรคที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี หรือกลุ่มคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการน้ำท่วม แผ่นดิไหว พายุ โดยเชื้อจะเข้าตามบาดแผล คนปกติอาจจะติดเชื้อจากการหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไป หรือเข้าตามผิวหนังที่มีแผลเมื่อเราไปสัมผัสกับน้ำ หรือดิน

ใครที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อราดำ

การดำเนินชีวิตปกติเราจะสัมผัสกับราดำ แต่ไม่เกิดโรคเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ดีของคน แต่หากคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากโรคหรือยาก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อราดำ ภาวะดังกล่าวได้แก่

โรคติดเชื้อราดำไม่ใช่โรคติดต่อ


การติดเชื้อราในปอด

อาการของการติดเชื้อราดำ

การติดเชื้อราดำมีกลุ่มอาการห้ากลุ่มได้แก่

  1. กลุ่มอาการติดเชื้อในปอด(Pulmonary mucormycosis) มักจะเกิดกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือด และมีเม็ดเลือดขาวต่ำมาก ผู้ป่วยจะมีอาการ
  1. กลุ่มอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง(Cutaneous mucormycosis)  การติดเชื้อที่ผิวหนังอาจจะเกิดผิวหนังที่ได้รับบาดเจ็บเช่นไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บอื่นๆได้รับเชื้อโดยตรง ทำให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าว บวม แดง มีหนองและมีเนื้อตายสีดำ การติดเชื้ออีกชนิดหนึ่งเชื้อมาตามกระแสเลือดทำให้ผิวหนังอักเสบ บวม แดง
  1. กลุ่มอาการติดเชื้อทางเดินอาหาร(Gastrointestinal mucormycosis)  พบน้อยเกิดจากคนได้รับประทานเชื้อ มักจะพบในทารกคลอดก่อนกำหนด หรือผู้ที่ขาดอาหาร จะมีอาการ
  1. กลุ่มอาการแพร่กระจายตามกระแสเลือด(Disseminated mucormycosis) หากมีการติดเชื้อและเชื้อนั้นแพร่กระจายไปตามกระแสเลือด ตำแหน่งที่เชื้อไปได้แก่ สมอง ม้าม หัวใจ ผิวหนัง อาการของโรคในกลุ่มนี้ขึ้นกับว่าติดเชื้อที่อวัยวะไหน และมีอาการตามอวัยวะที่ติดเชื้อ

การติดเชื้อราดำอาจจะมีการแพร่กระจายไปตามกระแสเลือดที่เรียกว่าโลหิตเป็นพิษ เชื้อราดำจะไปยังม้าม หัวใจ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะทำให้ผู้ป่วยหมดสติ

การวินิจฉัยติดเชื้อราดำการรักษาเชื้อราดำ

เมื่อได้รับการวินิจฉัยจะต้องรีบให้การรักษาให้เร็วที่สุด การรักษาจะต้องประกอบไปด้วยการผ่าตัดเอาเนื้อตายทิ้งและการรักษาด้วยยารักษาเชื้อราได้แก่

ในช่วงแรกแพทย์จะให้ยาขนาดสูงทางน้ำเกลือ เมื่อควบคุมโรคได้แพทย์จะลดขนาดยาลง และอาจจะเปลี่ยนเป็นยารับประทาน

ผู้ป่วยที่เป็นมากหรืออาการรุนแรง แพทย์อาจจะต้องผ่าเอาเนื้อตายออก เช่นที่จมูก ตา

นอกจากนั้นจะต้องรักษาโรคประจำตัวด้วย

โรคแทรกซ้อนของการติดเชื้อราดำ

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่

การป้องกันการติดเชื้อราดำ

สภาพอากาศปกติจะมีเชื้อราดำน้อย คนเราจะได้เชื้อราดำจากสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้อมากดังกล่าวข้างต้น

การป้องกันที่ดีคือการลดโอกาศที่จะสูดดมเชื้อราดำ

การติดเชื้อราดำในผู้ป่วยโควิด