การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองควรดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาท เช่น การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อผู้ป่วยที่มอาการเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่า ผู้ป่วยที่มีสัญญาณอันตราย จะต้องรีบไปโรคพยาบาลทันที ไม่ต้องรอลูกหรือลองรับประทานยาอื่นๆ เนื่องจากจะมีเวลาในการรักษาตั้งแต่เกิดอาการจนได้ยาภายใน 4.5 ชั่วโมง เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแพทย์จะตรวจร่างกายโดยวัดความดันโลหิต ฟังหัวใจว่ามีเสียงลิ้นหัวใจว่ารั่วหรือไม่ ฟังเสียงที่หลอกเลือดแดงใหญ่ที่คอ ว่ามีเสียง ฟู่หรือไม่ และรีบส่งตรวจคอมพิวเตอร์

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง สามารถกระทำได้หลายวิธีดังนี้

 1. การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า magnetic resonance imaging (MRI) scan.ซึ่งสามารถบอกสมองขาดเลือดได้ดี
 2. การใช้ x-ray computer สามารถบอกเส้นเลือดในสมองแตกได้ดี
 3. การฉีดสีเข้าหลอดเลือดแดงที่คอ สามารถบอกว่ามี aneurysm และ AVM malformation ได้ดี
 4. หากสงสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดแดงที่คอตีบ แพทย์จะส่งตรวจคลื่นความถี่สูง Doppler ultrasound scan เพื่อวัดว่าหลอดเลือดแดงที่คอตีบมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากตีบน้อยกว่า 70%แพทย์จะให้ยา aspirin หรือ ticlopidine ถ้าหากตีบเกิน 70%แพทย์แนะนำผ่าตัด

 

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

หากท่านมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด การได้รับการรักษาที่ทันการจะลดโรคแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิต

สมองขาดเลือด Ischemic Stroke

การรักษาโรคสมองขาดเลือดจะต้องทำให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองซึ่งจะได้ผลดีหากให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ ยาที่ให้ได้แก่

 • Aspirin มักจะให้ที่ห้องฉุกเฉิน
 • การให้ยา tissue plasminogen activator (tPA หรือ rtPA) ผ่านทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะละลายลิ่มเลือด ซึ่งจะได้ผลดีเมื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 3 ชั่วโมง
 • Endovascular Procedures เป็นการใส่สายสวนและนำเอาลิ่มเลือดออกมาออกมา หรือการให้ยาละลายลิ่มเลือด (tPA หรือ rtPA) ผ่านทางสายสวนซึ่งจะละลายลิ่มเลือดได้ดีกว่าการให้ทางน้ำเกลือ

หากท่านเป็นโรค transient ischemic attack ซึ่งสาเหตุเกิดจากโรคหลอดเลือดแข็งที่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ จะต้องทำการแก้ไขหลอดเลือดแดงใหญ่คอ

 • Carotid endarterectomy ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเอาคราบ Plaque ออกจากผนังหลอดเลือดโดยการผ่าตัดที่คอ และเปิดหลอดเลือดแดงเพื่อผ่าเอาคราบออก และทำการซ่อมหลอดเลือด การผ่าตัดนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ แต่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหัวใจ
 • การใส่สายสวน และทำบอลลูนพร้อมขดลวด

เลือดออกในสมอง

หลักสำคัญของเลือดออกในสมองคือทำให้เลือดหยุดและลดความดันในสมอง เมื่อเลือดหยุดไหลก็เป็นช่วยที่ให้เวลาเพื่อก้อนเลือดจะค่อยๆละลายไปเอง แต่กรณีที่มีก้อนเลือดขนาดใหญ่แพทย์จะผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเลือดออก และลดความดันในสมอง

 • การใส่สายสวนผ่านทางเส้นเลือดที่ขาหนีบ และใส่ขดลวดยังบริเวณหนอดเลือดที่ผิดปกติ เช่น  aneurysm หรือ  AVM เพื่อป้องกันการแตกของหลอดเลือด
 • การผ่าตัดเพื่อเข้าไปทำให้เลือดหยุด โดยการผ่าตัดหลอดเลือดที่ผิดปกติออก หรือการใส่ clip หนีบหลอดเลือดที่โป่งพอง aneurysm
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง การเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาล

โรคหลอดเลือดสมอง | ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอัมพาตและการป้องกัน | อาการของโรคหลอดเลือดสมอง | อาการเตือนหลอดเลือดสมอง | การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง | การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง | การเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาล | โรคแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง | หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง | การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มเพื่อน