การป้องกันนิ่วในไต


 • อาหารป้องกันโรคนิ่วนิ่วทางเดินปัสสาวะ
 • ให้ดื่มน้ำมากกว่าวันละ 8 แก้ว หรือให้ปัสสาวะออกมากกว่าวันละ 2.5ลิตร
 • ให้ดื่มน้ำชา กาแฟ เบียร์หรือไวน์จะป้องกันการเกิดนิ่ว
 • การดื่มน้ำมะนาววันละแก้ว จะเพิ่มระดับ citrate ซึ่งป้องกันนิ่วที่เกิดจาก เกลือแคลเซียม
 • การรับประทานแอบเปิล และน้ำองุ่นและ น้ำcranberry juiceทุกวันจะทำให้เกิดนิ่วได้
 • ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม Cola เนื่องจากไปลด citrate
 • ผู้ป่วยที่มีนิ่วเป็นชนิดแคลเซี่ยม ควรลดอาหารเค็ม เนื่องจากโซเดียมไปเพิ่มการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยที่มีนิ่วเป็นเกลือแคลเซียม ควรจะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมอย่างพอเพียง เนื่องจากแคลเซียมในอาหารจะไปจับกับ oxalate ในอาหาร
 • ผู้ที่มีนิ่วควรรับประทานอาหารที่มีใยมาก
 • ให้ลดอาหารโปรตีนเนื่องจากอาหารโปรตีนจะเพิ่มการขับเกลือแคลเซียม ยูริก และoxalate ในปัสสาวะทำให้เกิดนิ่วได้ง่าย
 • ผู้ที่เป็นนิ่วชนิดกรดยูริกควรลดอาหารที่ให้สาร purine สูงเช่นเครื่องใน สัตว์ปีก เบียร์ ถั่ว
 • ให้ลดอาหารที่มี oxalate สูงเช่น ถั่ว, chocolate, strawberries, plums, cranberries, raspberries, Apples, asparagus, beer, beets, berries (various, e.g., cranberries, strawberries), black pepper, broccoli, cheese, chocolate, cocoa, coffee, cola drinks, collards, figs, grapes, ice cream, milk, oranges, parsley, peanut butter, pineapples, spinach, Swiss chard, rhubarb, tea, turnips, yogurt และ Ascorbic acid (vitamin C) ถ้ายังมี oxalateในปัสสาวะสูงก็ให้วิตามิน B6
 • นิ่วในไต อาหารป้องกันนิ่ว

นิ่วในไต | อาการนิ่วในไต | การป้องกันนิ่วในไต | สาเหตุนิ่วในไต | โรคแทรกซ้อน| การรักษานิ่วในไต