กระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดจากการคาสายสวนปัสสาวะ

ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องคาสายสวนปัสสาวะไว้เพื่อรักษา เช่น ผู้ป่วยต่อมลูกหมากโตหรือท่อปัสสาวะตีบเพื่อให้ปัสสาวะออกดี บางรายกระเพาะปัสสาวะไม่มีแรงบีบไล่ปัสสาวะ ทำให้หลังจากปัสสาวะแล้วยังเหลือปริมาณปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ เป็นปริมาณมากทำให้เกิดการติดเชื้อเช่นโรคเบาหวาน คนแก่ ผู้ป่วยบางประเภทต้องคาสายสวนปัสสาวะ เนื่องจากต้องการติดตามการทำงานของไตเช่นผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำ หรือบางรายปัสสาวะเองไม่ได้เช่นโรคอัมพาต เราจะเห็นประโยชน์มากมายของการคาสายสวนปัสสาวะ แต่โทษของการคาสายสวนปัสสาวะก็มีที่พบบ่อยๆได้แก่ การติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ

ทางเดินปัสสาวะอักเสบ

catheter=สายสวนปัสสาวะ  urethra=ท่อปัสสาวะ  bladder=กระเพาะปัสสาวะ   prostate= ต่อมลูกหมาก

การคาสายสวนปัสสาวะจะทำให้เกิดการติดเชื้อง่ายเนื่องจากเชื้อจะเจริญเติบโตที่ท่อปัสสาวะ นอกจากนั้นสายยังระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย ที่สำคัญคือเชื้อสามารถเข้าทางสายยางได้เนื่องจากเชื้อจะมาตามสายสวนปัสสาวะ

อาการและการวินิจฉัยไม่แตกต่างจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

การรักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ในรายที่เป็นไม่มากอาจจะหายเองได้แต่แนะนำให้รีบรักษาเนื่องจากเกิดโรคแทรกซ้อนที่ไตได้บ่อย ยาที่ใช้ควรให้แพทย์พิจารณาเลือกใช้ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง เนื่องจากอาจจะทำให้เชื้อดื้อยาและหากรักษาช้าอาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิต

การป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ

  • ให้ทำความสะอาดบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะด้วยน้ำสบู่และน้ำ หลังจากถ่ายอุจาระก็ให้ทำความสะอาดทุกครั้ง
  • ให้ดื่มน้ำมากกว่าวันละ 3 ลิตร
  • ถุงเก็บปัสสาวะต้องเก็บต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะเพื่อกันการไหลย้อนของปัสสาวะ
  • ควรเทปัสสาวะทิ้งทุก 8 ชั่วโมงหรือเมื่อถุงเต็ม
  • ควรจะฟอกมือก่อนถอดถุง
  • อาจจะให้วิตามิน c หรือน้ำ cranberry เพื่อเพิ่มความเป็นกรดของปัสสาวะ
  • อาจจะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน