ท่อปัสสาวะอักเสบ Urethritis

เป็นการอักเสบของท่อปัสสาวะเนื่องมาจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ sexually transmitted disease (STD) เช่นเกิดจากเชื้อ หนองในแท้ gonococcal (GC) หรือหนองในเทียมเชื้อที่เป็นสาเหตุของหนองในเทียม nongonococcal urethritis (NGU)ได้แก่   Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis.สาเหตุที่มิใช่เกิดจาการติดเชื้อได้แก่การคาสายสวนปัสสาวะหรือการส่องกล้อง

อาการของผู้ป่วยที่เป็นท่อปัสสาวะอักเสบ

ท่านที่เป็นโรคท่อปัสสาวะอักเสบท่านต้องสังเกตว่ามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

ถ้าหากคุณมีอาการดังกล่าวเมื่อพบแพทย์ให้แจ้งด้วย

สาเหตุของท่อปัสสาวะอักเสบ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

หลังจากที่แพทย์ตรวจร่างกายแพทย์จะนำเอาหนองไปตรวจดังนี้

ในกรณีที่ไม่มีกล้องส่อง และผู้ป่วยมีอาการชัดเจนก็ให้จ่ายยาที่นักษาหนองในแท้ และหนองในเทียม

การรักษา

โรคหนองในแท้

อ่าหนองในแท้

โรคหนองในเทียม

อ่านหนองในเทียม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง | ท่อปัสสาวะอักเสบ | กรวยไตอักเสบ | กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการคาท่อปัสสาวะ | การป้องกัน

เพิ่มเพื่อน