การทดสอบภูมิแพ้เมื่อเกิดโรคภูมิแพ้ขึ้น ก็มีความจำเป็นจะต้องทราบว่าแพ้อะไร เนื่องจากการรักษาที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ หากทดสอบแล้วรู้ว่าแพ้อะไรก็ต้องหลีกเลี่ยง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้ยารักษา

เป็นการยากที่จะบอกว่าท่านแพ้อะไร โดยอาศัยเพียงประวัติและการตรวจร่างกาย หากท่านสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้ท่านต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อซักประวัติภูมิแพ้และตรวจร่างกาย หากอาการภูมิแพ้ของท่านเป็นมากแพทย์ก็จะทดสอบภูมิแพ้

  1. Skin Prick Test โดยการฉีดสารที่สงสัยว่าจะทำให้เกิดภูมิแพ้เข้าใต้ผิวหนัง จะทดสอบบริเวณแขน สำหรับเด็กจะทดสอบบริเวณหลัง การทดสอบนี้ไม่เจ็บและทราบผลทันที การทดสอบให้ผลบวกจะต้องมีตุ่มแดง นูนและคันบริเวณที่ฉีด ตุ่มยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าใดยิ่งแพ้มากขึ้นเท่านั้น หากให้ผลลบแสดงว่าไม่ได้แพ้สารนั้นขั้นตอนในการตรวจมีดังนี้ 

การทดสอบภูมิแพ้  1. การเจาะเลือดตรวจ Blood test เป็นการเจาะเลือดเพื่อหาภูมิต้านทาน(IgE)ต่อสารภูมิแพ้เช่นต่อไรฝุ่น ต่ออาหาร นม ไข่ ถั่วเหลือง
  2. Patch test เป็นการทดสอบภูมิแพ้ที่เกิดหลังสัมผัส เช่นผื่นแพ้จากการสัมผัส contact dermatitis วิธีการตรวจโดยใช้สารที่สงสัยว่าจะแพ้ใส่แผ่นเทปและปิดที่ผิวหนังไว้ 48 ชั่วโมงส่วนใหญ่ทดสอบการแพ้ ยาง nickle สี เครื่องสำอาง รวมทั้งยา
  3. Challenge test การทดสอบนี้ควรจะทำในโรงพยาบาลโดยให้รับสิ่งที่สงสัยว่าจะแพ้แล้วดูปฏิกิริยา ก่อนการทดสอบควรเตรียมยาเพื่อช่วยชีวิตไว้ให้พร้อม

โรคภูมิแพ้

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน